Kom igjen, jenter!

Sammenlignet med gutter med innvandrerbakgrunn og majoritetsungdom av begge kjønn er minoritetsjenter klart underrepresentert som medlemmer i idrettslag. I en ny rapport har et statlig oppnevnt utvalg sett nærmere på minoritetsjenters deltakelse i organisert idrett.

Høsten 2013 satte Kulturdepartementet ned et utvalg bestående av representanter fra norsk idrett for å kartlegge, vurdere og beskrive minoritetsjenters deltakelse i idrett. Resultatet er rapporten "Kom igjen, jenter", som ble avlevert til kulturminister Thorhild Widvey 1. april. I den ferske rapporten kommer utvalget med konkrete tiltak og råd om hvordan den statlige idrettspolitikken kan bidra til økt deltakelse blant jenter med innvandrerbakgrunn.

Les mer her

Av Sætrang Synne (synne.satrang@samfunnsforskning.no)
Publisert 10. apr. 2014 11:54