Kina ser til Norden

Karl Henrik Sivesind og Grete Brochmann er blant bidragsyterne i en kinesisk bok om den nordiske velferdsmodellen.

BokenThe Nordic Welfare Stateinneholder kinesiske oversettelser av artikler fra nordiske forskere. Dette er den første omfattende boken om den nordiske velferdsmodellen som utgis på kinesisk.

- Det føles litt underlig å bli oversatt til kinesisk, siden man for eksempel ikke kan lese korrektur, sier Karl Henrik Sivesind. - Men med en slik bok har man jo potensielt et veldig stort publikum, og det blir interessant å se om nytt samarbeid kan oppstå senere.

Inspirasjon for Kina?
Grete Brochmann mener Norden er et åpenbart studieobjekt for politikere og forskere på velferdsfeltet. - Men selv om det er økende interesse for vår velferdsmodell, er det ikke gitt at Kina vil komme til å kopiere våre ordninger, sier hun.

- Kina er i en spennende utvikling nå, og ser ut til å åpne stadig mer for impulser utenfra. Det virker som kineserne søker stadig mer kontakt med internasjonale forskere, og de blir en stadig viktigere partner i internasjonale forskningssamarbeid, sier Sivesind.

Nordiske folkebevegelser
Sivesind har bidratt med et kapittel om frivillige organisasjoner i Norden, skrevet sammen med Per Selle, Universitetet i Bergen.

- I Skandinavia har folkebevegelsene spilt en spesielt viktig rolle i utviklingen av velferdsstaten.

- Folkebevegelsene har fungert som kanaler for politisk påvirkning nedenfra, og har på et vis fungert som bindeleddet mellom borgerne og staten. Selv når sosialdemokratene mente at velferdsordninger burde være knyttet til arbeidstakerne som i Tyskland, presset frivillige organisasjoner på for universelle ordninger.

Innvandring og velferd
Grete Brochmann har bidratt med et kapittel om innvandring og velferdsstaten.

- De sjenerøse velferdsordningene i Norden skaper dilemmaer for innvandring, og den nordiske velferdsmodellen har lenge vært kombinert med en streng ytre kontroll. Ordningene er dyre, og derfor har det vært nødvendig å begrense innvandringen, forteller Brochmann

- Dette er ikke nødvendigvis erfaringer som vil være relevante i en kinesisk kontekst, men de er viktige for å forstå den nordiske modellen, mener hun.

Nordisk-kinesisk samarbeid
The Nordic Welfare Stateer redigert av Stein Kuhnle (Universitetet i Bergen), Chen Yinzhang, Klaus Petersen og Pauli Kettunen, og utgis av Fudan University Press.

Les mer
Mer om Karl Henrik Sivesind
Les mer om Grete Brochmann
Karl Henrik Sivesind og Per Selle: Voluntary organizations in the Nordic countries

Av Kristian Landsgård (kristian.landsgard@samfunnsforskning.no)
Publisert 9. juli 2010 08:50