Kandidat til mastergradstipend søkes!

Vi deler ut et mastergradsstipend i samarbeid med Virke ideell og frivillighet. Den rette kandidaten ønsker å gjøre studier av ideelle virksomheter i offentlige anbudskonkurranser, og vil få kontorplass og veileder hos oss.

Bilde av student som skriver i en bok

MASTERSTUDENT? I samarbeid med Virke ideell og frivillighet deler vi ut et stipend. Foto: Unsplash.

Mastergradsstipendet deles ut til en kandidat som ønsker å gjøre studier av hvordan offentlige anbudskonkurranser påvirker strategier og innholdet i tjenestene til ideelle virksomheter som yter tjenester på vegne av offentlig sektor.

Stipendet er på kr. 20.000,-, og i tillegg tilbys kostnadsdekning ved datainnsamling begrenset oppad til kr. 10.000,-.

Virke ideell og frivillighet vil i samarbeid med Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor ved Institutt for samfunnsforskning (ISF) stille til rådighet data fra surveyundersøkelser, veileder/biveileder ved ISF og kontorplass. Problemstilling og innretning på oppgaven avtales med veileder og biveileder.

Hvordan søker jeg?

Om du ønsker å vite mer om søknadsprosessen, ønsket fagbakgrunn og kontaktinformasjon, se nærmere informasjon om masterstipendet på Virkes nettsider.

Publisert 23. aug. 2018 14:26 - Sist endret 23. aug. 2018 14:45