Japansk interesse for norsk sivilsamfunnsforskning

Den norske sivilsamfunnsmodellen vekker interesse også utenfor Norden. Forskere fra Japan ønsker å lære mer om norsk sivilsamfunnsforskning.

- I de nordiske landene har man opparbeidet mer kunnskap om sivilsamfunnet og dets betydning enn man foreløpig har i Japan. Det finnes imidlertid flere likhetstrekk mellom landene når det gjelder utfordringer i fremtiden, ikke minst knyttet til de frivillige organisasjonenes rolle i løsningen av velferdsoppgaver, sier Kristin Strømsnes, forskningskoordinator ved Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor.

Japanske forskere tilknyttet universitetene i Osaka og Tokyo skal i gang med et nystartet forskningsprosjekt om sivilsamfunnet og dets rolle for velferdsstaten. I den forbindelse var førsteamanuensis i statsvitenskap Yayoi Saito, professor i sosiologi Shogo Takegawa og Phd-student Akira Yonezawa i Bergen for å få et innblikk i det norske sivilsamfunnet.

- Forskerne ville lære om senteret og hva som kjennetegner den nordiske sivilsamfunnsmodellen, og hvordan norsk frivillig sektor skiller seg fra det som vi finner ellers i Europa. De var også interessert i å høre om forholdet mellom frivillig sektor og velferdsstat i Norge og Norden, sier Strømsnes.

I forbindelse med besøket arrangerte senteret et halvdagsseminar, med innlegg fra Kristin Strømsnes, Per Selle og Jill Loga, for å diskutere likheter og forskjeller mellom Norge og Japan.

Strømsnes syntes det var et nyttig møte som la grunnlag for nærmere samarbeid og kunnskapsutveksling i fremtiden.

Av Trude Løw Hansen (trude.l.hansen@samfunnsforskning.no)
Publisert 27. feb. 2012 15:08