Integrasjon av webteknologi i miljøorganisasjoner

Basert på en studie av tre miljøorganisasjoner i Bergen har Senterforsker Ivar Eimhjellen nylig publisert en artikkel i tidsskriftetMedia, Culture and Society. Her undersøker han hvordan webteknologi blir integrert i ulike miljøorganisasjoner.

 

Les mer og last ned artikkelen her (rokkan.uni.no) 

Av Sætrang Synne (synne.satrang@samfunnsforskning.no)
Publisert 15. aug. 2014 10:28