Innvandrerorganisasjoner som skoler i demokrati og byråkrati?

Ny bok om innvandrerorganisasjoners betydning for politisk integrering.

Innvandrerorganisasjoners rolle i integreringsprosessen er et kontroversielt tema som reiser flere spørsmål. Vil det at personer med innvandrerbakgrunn danner egne organisasjoner føre til at de blir politisk integrert i majoritetssamfunnets institusjoner? Eller vil det føre til at organisasjonene lukker medlemmene inne i etniske og nasjonale grupper?

I sin nye bok ser Marianne Takle nærmere på innvandrerorganisasjoners betydning for politisk integrering. Ved å analysere samvirket mellom norske myndigheter og organisasjonene fremhever hun betydningen av å forstå integrering som en tosidig prosess.

For mer informasjon og bestilling trykk her(Cappelen Damm)

 

 Du kan lese mer om Takles funn i kronikken  "Byråkratisk integrering" (Publisert i Aftenposten 18.mai 2014)

Av Sætrang Synne (synne.satrang@samfunnsforskning.no)
Publisert 16. mai 2014 14:37