Ideelle virksomheter i endring

Frivillige organisasjoners tilpasningsdyktighet og den skandinaviske modellens utfordringer sto på dagsorden under seminaret «Ideelle virksomheter i endring».

- Frivillige organisasjoner i Norge er dynamiske og tilpasningsdyktige, sa Trygve Gulbrandsen ved Institutt for samfunnsforskning. Han pekte på flere av organisasjonene som både innovative og strategisk bevisste.

- Mange av organisasjonene har måttet tilpasse seg raske og dramatiske endringer i inntektssituasjon, men viser likevel evnen til å tilpasse seg endringer og lete etter nye løsninger.

Karl Henrik Sivesind ved Institutt for samfunnsforskning tok blant annet opp den skandinaviske modellens fremtidige utfordringer. 

- Dersom det offentlige på flere områder stilte krav om at bare organisasjoner med en klar nonprofitt status kan legge inn anbud om sentrale velferdstjenester, kunne man få mangfold og utvikling i en skandinavisk velferdsmodell samtidig som man unngår flere av privatiseringens bivirkninger, sa han.

Seminaret ble arrangert av Hovedorganisasjonen Virke.

Av Lén-Veronica Kongerud (l.v.kongerud@samfunnsforskning.no)
Publisert 12. sep. 2012 16:28