Harvard-professor Theda Skocpol i Bergen

Den anerkjente professoren Theda Skocpol snakket om den nåværende politiske situasjonen i USA da hun holdt foredrag for Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor og Institutt for sammenlignende politikk i Bergen. Tittelen på foredraget var ”Obama’s New Deal, Tea Party Reaction, and the Future of American Democracy”.

Skopcol var i Norge i forbindelse med årets Holbergpris-symposium til ære for prisvinner Jürgen Kocka. Sivilsamfunnet og velferdsstaten som konkurrenter og allierte stod på dagsorden.

Obama-effekten
Skocpol fortalte om suksessen til den konservative bevegelsen “The Tea Party Movement” de siste par årene. Hun mener vi må se til valget av Obama og hans kamp for en ny ”New Deal” for å forstå fremveksten av protestbevegelsen.

- Den harde medfarten presidenten har fått tidlig i sin første periode er uvanlig. Han vant valget med god margin og hadde folket i ryggen. Når han led et historisk nederlag i mellomvalget til Kongressen, skyldtes dette hans behandling av den økonomiske krisen, lovforslag som lot vente på seg, fulgt av uoversiktlige og kontroversielle politiske dragkamper som velgerne opplevde som sterkt politiserte, sa Skopcol. 

Skopcol tror at mediedynamikken i USA forverret situasjonen. Republikanerne har egne TV-stasjoner som representerer dem, mens demokratene ikke har noe tilsvarende.

- Dermed har det vært svært vanskelig for Obama å nå frem til sine velgere med det han har fått til. Det førte til en situasjon hvor Obama og demokratenes seirer var kommunisert uklart til velgerne, og fremstod dermed som uoversiktlige for tilhengerne, mens de var provoserende for motstanderne. Ut av dette sprang Tea Party-bevegelsen, fortalte Skopcol.

En mektig organisasjon
Press fra Tea Party-bevegelsen har trukket republikanerne lenger til høyre i det politiske landskapet, og var en viktig del av årsaken at Obamas mistet flertallet i Kongressen i 2010.

Skocpol identifiserte tre faktorer som har bidratt til at Tea Party-bevegelsen har gått fra protestmarsjer til å bli en veletablert organisasjon som nå setter agendaen i amerikansk politikk.

- For det første har Tea Party-bevegelsen skapt en bølge av frivillig engasjement på grasrotnivå som både demokratene og republikanerne mangler. Mellom 800-1000 lokale organisasjoner har vokst frem siden bevegelsen ble etablert i første halvdel av 2009. Disse møtes regelmessig, og har tette bånd til det profesjonelle toppnivået av organisasjonen. Slik sørger eliten for at medlemmene er samkjørte politisk.

- For det andre støttes bevegelsen av et fåtall rike onkler som sørger for ubegrensede ressurser til Tea Partys interessegrupper som driver lobbyvirksomhet overfor republikanerne.

- Den tredje grunnen til protestbevegelsens suksessrike etablering, ligger i det mektige medieapparatet. Konservative Fox TV har sammen med sympatiserende radiokanaler og bloggere blitt et innflytelsesrikt triangel som hjelper med å spre Tea Party-bevegelsens budskap til amerikanere.

Skocpol påpekte at majoriteten av konservative velgere ser utelukkende på Fox TV, og det gjør at de har en virkelighetsforståelse som ikke nødvendigvis stemmer med realiteten.

Veien videre
Skocpol påpekte at demokratene og republikanerne har ulike utfordringer fremover.

- Demokratene kan politikkutvikling og har ideer om hva som må gjøres, men har for dårlig innsikt i realpolitiske prosesser. Republikanerne, derimot, kjenner politiske påvirkningskanaler og taktikkeri, men har mindre forståelse for politikkutviklingens natur. Begge partiene har derfor store utfordringer fremfor presidentvalget i 2012. 

Theda Skocpol

Professoren har en lang karriere bak seg, og hennes forskning er konsentrert rundt sosialpolitikk og sivilsamfunn i USA. I 2007 ble Skocpol tildelt Johan Skytte-prisen, den mest prestisjetunge prisen innenfor statsvitenskap, for sine visjonære analyser av viktigheten av staten og dens institusjoner for å forstå revolusjoner, velferd og politisk tillit. Flere av hennes publikasjoner har allerede blitt klassikere innenfor samfunnsforskningen, blant annetStates and Social Revolutions(1979),Protecting soldiers and mothers(1992) ogDiminished democracy(2003).

Av Trude Løw Hansen (trude.l.hansen@samfunnsforskning.no)
Publisert 17. juni 2011 12:14