Frivillighet og politisk engasjement går hånd i hånd

Frivillige deltar langt oftere i politikk enn ikke-frivillige. Det politiske engasjementet er særlig sterkt blant frivillige innenfor samfunnsrettede organisasjoner og arbeidslivsorganisasjoner, sier forsker Audun Fladmoe.
bilde av mann og kvinne som er frivillig engasjert

ENGASJEMENT: Nesten 3 av 10 er engasjerte både frivillig og politisk. Denne gruppen skiller seg fra resten av befolkningen ved at de ofte har en rød-grønn profil. Illustrasjon: Colourbox.com/ISF.

De som engasjerer seg påtar seg gjerne verv – og for noen kan det bli opptil flere. Ny forskning viser at de som engasjerer seg frivillig også deltar oftere i politikk enn ikke-frivillige:

Om lag halvparten av de frivillige og 30 prosent av de ikke-frivillige har engasjert seg i politikk i løpet av det siste året. Det viser nye tall fra en landsrepresentativ spørreundersøkelse om deltakelse og frivillig arbeid og politisk engasjement, utført våren 2019. Funnene fra undersøkelsen presenteres under Arendalsuka tirsdag 13. august, på arrangementet Europeisk demokrati i fare?

  Les mer om funnene i hovedfunnsgrafikken Frivillighet og politisk engasjement

Frivillige deltar langt oftere i politikk enn ikke-frivillige

Forsker Audun Fladmoe.
Forsker Audun Fladmoe.

Forsker Audun Fladmoe ved Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillighet framhever at det politiske engasjementet er særlig sterkt blant frivillige innenfor samfunnsrettede organisasjoner og arbeidslivsorganisasjoner.

– Men vi ser også at frivillige innenfor mer apolitiske organisasjoner, som idrett og borettslag, er også langt oftere engasjert i politikk enn de ikke-frivillige, sier Fladmoe.

De rød-grønne er i størst grad både frivillig og politisk aktive

Nesten 3 av 10 er engasjerte både frivillig og politisk. Denne gruppen skiller seg fra resten av befolkningen ved at de ofte har en rød-grønn profil:

  • De plasserer seg ofte til venstre på den politiske skalaen
  • De er ofte mer opptatt av miljøvern enn andre
  • De er ofte mer positive til innvandring enn folk flest

I tillegg har de ofte høyere utdannelse og sterke sosiale nettverk.

Samfunnsengasjementet varierer gjennom livsløpet

Det er generelt høy deltakelse i frivillig arbeid i Norge. Når det kommer til de som deltar i politiske aktiviteter kan vi skille mellom den uformelle og formelle deltagelsen. Uformelle politiske aktiviteter er eksempelvis underskriftskampanjer, demonstrasjoner og diskusjoner på internett og i sosiale medier, mens den formelle politiske deltakelsen er for eksempel å fremme saker i et parti eller delta i valgkamp.

– Deltakelse i uformelle politiske aktiviteter er høyest blant de yngste, og synker jevnt med årene. Trenden er annerledes for de som deltar i formelle, politiske kanaler – mer formelle former for politisk deltakelse øker blant folk i 70-årene, sier Fladmoe.

Velgerne til SV, Rødt og MDG deltar mest i uformelle politiske aktiviteter

Alt i alt reflekterer frivilligheten befolkningens partipreferanser i ganske stor grad. KrFs velgere skiller seg imidlertid ut med et særskilt høyt frivillig engasjement, noe som skyldes svært høy deltakelse innenfor tro- og livssynsfeltet. Frps velgere er på den andre siden noe underrepresentert.

Det politiske engasjementet er på sin side sterkest blant velgerne til SV, Rødt og MDG.

– Dette skyldes særlig at mange av disse velgerne har deltatt i uformelle politiske aktiviteter som underskriftskampanjer, demonstrasjoner og markeringer, sier Fladmoe.

 

Mer informasjon:

Av Eirin Nilsen
Publisert 13. aug. 2019 09:51 - Sist endret 13. aug. 2019 09:55