Frivillighet og beredskap: Hvor godt fungerer samarbeidet?

Frivilligheten spiller en viktig rolle i norsk beredskap. Et nytt forskningsprosjekt skal blant annet undersøke hvordan man kan motivere frivillige til fortsatt beredskapsinnsats. 

Røde kors

Foto: Robert Mostad/Flickr

Frivillig innsats spiller en viktig rolle for beredskapen i Norge, for eksempel ved flom, skogbrann eller søk etter savnede personer. Frivillige organisasjoner deltok ved 37 prosent av alle redningsoperasjonene her i landet mellom 2010 og 2016. Halvparten av kommunene organiserer beredskapsøvelser i samarbeid med frivillige organisasjoner, og dette tallet har økt kraftig de siste årene.

Marte Winsvold

Et nytt prosjekt ved Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor skal undersøke de frivillige aktørenes rolle i lokalt beredskaps- og redningsarbeid. Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd, og gjennomføres i samarbeid med Nord Universitet, Universitetet i Roskilde og OsloMet.

– Vi ønsker blant annet å finne ut av hvordan ulike samarbeidsmodeller påvirker beredskapsevnen og hva som får frivillige til å verve seg til beredskapsoppdrag, sier forsker Marte Winsvold, som leder prosjektet.

Samvirkeprinsippet i beredskapen

Prosjektet har et komparativt blikk, ved at forskerne sammenligner den norske beredskapsorganiseringen med situasjonen i Danmark. Norsk frivillighet i beredskapssektoren er organisert rundt det såkalte samvirkeprinsippet. Det innebærer at alle som har mulighet og er i nærheten når det skjer noe, skal bidra med de ressursene de har.

– Dette prinsippet gjelder ikke på samme måte i Danmark. Det er derfor nyttig å sammenligne organiseringen av den norske beredskapen med den danske, sier Winsvold.

Hva motiverer de frivillige?

Frivillighetens rolle i den norske beredskapen gjør at det er viktig sikre rekrutteringen av frivillige som kan bidra i beredskapsarbeidet. Forskerne vil derfor også undersøke bærekraften i den norske samvirkemodellen ved å kartlegge de frivilliges motivasjon til å delta i denne formen for spesielt krevende frivillig arbeid.

– I gjennomføringen av prosjektet vil både bruke komparative casestudier og landsdekkende spørreundersøkelser til frivillige i beredskapsorganisasjoner og til offentlige beredskapsaktører, sier Marte Winsvold.

Les også: Bedre samarbeid kan styrke lokal beredskap

Emneord: Sivilsamfunn Av Sivert Eimhjellen
Publisert 28. feb. 2020 08:14 - Sist endret 28. feb. 2020 08:14