Et tillitsfullt samfunn

- Fraværet av frykt i det norske samfunnet etter 22. juli skyldes en kultur med høy grad av tillit i Skandinavia, sier senterforsker Dag Wollebæk i et intervju med nyhetsbyrået Reuters.

Wollebæk er intervjuet av Reuters om en undersøkelse han utførte sammen med Bernard Enjolras, Kari Steen-Johnsen og Guro Ødegård i etterkant av terrorangrepene 22. juli i fjor.

- 45 % av de spurte mente samfunnet i noen grad var preget av frykt etter angrepene, men bare 3 % mente dette i stor grad var tilfelle. En tredjedel av 18-24-åringer uttrykte imidlertid lavere tillit til andre mennesker etter 22. juli sammenliknet med i april.

Ny runde
Forskerne vil gjennomføre en ny runde av undersøkelsen i mai.

- Vi vil da vil kunne skille tydeligere mellom kortvarige og mer langsiktige effekter av terrorangrepene, sier Wollebæk.

Les nyhetsartikkelen
Les mer om undersøkelsen

Av Trude Løw Hansen (trude.l.hansen@samfunnsforskning.no)
Publisert 18. apr. 2012 09:46 - Sist endret 11. des. 2017 11:26