En etterlengtet kartlegging av den nye filantropien

Med to nye bøker gir Lester Salamon og hans ekspertteam leseren det nødvendige grunnlaget for å forstå utviklingen innen global filantropi og sosiale investeringer.

«Where traditional philanthropy relied chiefly on individuals, foundations, and corporate programs, the new frontiers of philanthropy engage a broader assortment of private financial institutions including banks, pension funds, insurance companies, investment advisors, specialized investment funds, and foundations that function as philanthropic banks." -Lester Salamon

Fra donasjoner til investeringer

Dr. Lester Salamon mener vi er vitne til en revolusjon innen den filantropiske tilnærmingen til globale samfunnsutfordringer. Utviklingen innebærer et skifte fra tradisjonell veldedighet- hvor ressurser fra frivillige organisasjoner eller donasjoner fra individuelle givere er i hovedfokus- til en investeringsorientering der private investorer gjennom sosialt entreprenørskap, innovasjon og kapital søker nye løsninger på sosiale problemer som fattigdom, helsetrusler og arbeidsledighet. Med svekkede ressurser fra myndigheter og tradisjonell filantropi, er det tydelig at behovet for nye finansieringsmodeller er stort- og utviklingen innen filantropien fremstår som et håp for fremtiden. Men til tross for at den er inspirerende, er utviklingen lite kartlagt.

Guide til et landskap i endring

New Frontiers of Philantrophyog introduksjonsboken Leverage for Good utgjør den første omfattende oversikten over de nye aktørene og verktøyene som transformerer den globale filantropien. Bøkene er ment som en guide til alle som allerede arbeider innenfor feltet, eller med interesse for hvordan private investeringer kan bidra til å bygge sunne samfunn, fremfor å true dem. Ved hjelp av eksperter innenfor feltet ønsker Lester å bidra til en bedre forståelse av hvordan de dramatiske finansieringsendringene pågår, og hvilke begrensinger og muligheter utviklingen innebærer.

For mer informasjon og bestilling, trykk her.(ccss.jhu.edu)

Av Sætrang Synne (synne.satrang@samfunnsforskning.no)
Publisert 25. sep. 2014 12:20 - Sist endret 11. des. 2017 11:21