Doktorgradsdisputas: Motløs undgom?

Frykten for en politisk passiv ungdomsgenerasjon er overdrevet, hevder Guro Ødegård i sin doktoravhandling i sosiologi, avlagt ved Universitetet i Oslo. Onsdag 16. september disputerte Guro Ødegård for doktorgraden med avhandlingenMotløs ungdom? Nytt engasjement i et gammelt demokrati.

Avhandlingen tar for seg norske tenåringers politiske deltagelse og innflytelse. Foruten å avlive myten om en motløs og politisk uengasjert generasjon, viser Ødegård at lav tillit til voksne autoriteter bidrar til opposisjonelle holdninger.
- Denne type opposisjon er viktig da den gir grobunn for politisk mobilisering, sier Ødegård.

Ødegård påpeker dermed noen paradokser når politiske myndigheter iverksetter tiltak for å integrere ungdom i politikken. Forskningen viser blant annet at politiske ungdomsarenaer initiert av voksne, som eksempelvis kommunale ungdomsråd, i liten grad evner å inkludere de deltagelsesformer og temaer som ligger utenfor de tradisjonelle partipolitiske rammer.

En konsekvens er at politiske myndigheter lytter til ungdom som tilpasser seg systemet, ikke de som utfordrer det. Dermed står man i fare for å sette grupper av samfunnsengasjerte unge på sidelinjen av norsk politikk.
- En slik utvikling vil bidra til at viktige samfunnskritiske stemmer går tapt, sier Ødegård.

Avhandlingen vil foreligge i bokform våren 2010.

Av Luisa Klaveness (luisa.klaveness@samfunnsforskning.no)
Publisert 4. sep. 2009 16:13