Deltagelse i demonstrasjoner

Facebook når nye grupper: De som rekrutteres til demonstrasjoner gjennom sosiale medier er yngre enn de som rekrutteres gjennom andre kanaler. De har lavere inntekt enn de som mobiliseres via massemedia eller personlig kontakt, også når vi tar hensyn til at de er yngre, sier Kari Steen-Johnsen.

Sammen med Bernard Enjolrasog Dag Wollebækhar Steen-Johnsenundersøkt hvordan bruk av sosiale medier påvirker deltakelse i “offline” demonstrasjoner. Funnene presenteres i artikkelen “ Social media and mobilization to offline demonstrations: Transcending participatory divides”, som ble publisert i New Media & Society i november (online first).

- Vi vet fra før at det å delta i demonstrasjoner avhenger både av at man får tilgang på informasjon og av motivasjon og personlig interesse, sier Steen-Johnsen

- Sosiale medier som Facebook bidrar både til at flere får informasjon og til at de motiveres til å delta. Sosiale medier gir muligheter ikke bare til å motta informasjon, men også til å diskutere den og å uttrykke sitt syn. Dette kan høyne interessen for en sak.

Supplerer organisasjonslivet som informasjonskanal

Det er vanlig å se på etablerte politiske og sivile organisasjoner som informasjonsstrukturer som gjør det mulig å få ut informasjon til medlemmer og sympatisører. At man er medlem av slike organisasjoner styrker dermed sannsynligheten for å delta i en demonstrasjon. I studien finner forskerne at sosiale medier fungerer som et supplement til det frivillige organisasjonslivet når det gjelder å spre informasjon om demonstrasjoner. 

- Det å være medlem i en politisk gruppe eller en protestgruppe på Facebook kan ha en effekt på demonstrasjonsdeltagelse, uavhengig om man er medlem i en etablert organisasjon eller ikke, sier Bernard Enjolras.

I kanaler som Facebook, Twitter og Youtube kan brukere kommunisere med hverandre og dele informasjon på tvers av grupper og nettverk, noe som skiller deltagelse i sosiale medier fra tradisjonelle deltagelsesformer.  Dette gjør sosiale medier til effektive informasjonsstrukturer.

Viktig også i den voksne befolkningen

I studien har Enjolras, Steen-Johnsen og Wollebæk undersøkt deltakelse i demonstrasjoner generelt, samtidig som de har sett spesifikt på deltagelsen i rosetogene etter 22. juli. Siden initiativet til rosetoget ble tatt på Facebook, er det ikke overraskende at dette ble en viktig informasjonskanal.

- Men samtidig overrasket det oss at Facebook var en så dominerende kilde til informasjon om Rosetogene, helt opp til aldersgruppen mellom 45 og 54 år, sier Wollebæk.

- Studien viser at sosiale medier som Facebook er blitt et svært viktig verktøy for mobilisering i det norske samfunnet, spesielt blant de yngste, men også for den eldre delen av befolkningen. Etter 22. juli ble særlig Facebook brukt både som verktøy for å vise sympati med de berørte, og for å bearbeide egen sorg, skriver forskerne.

Artikkelen er publisert som ledd i prosjektet Social media and the new public sphere – consequences for citizenship and democracy.

Av Klaveness Luisa (luisa.klaveness@samfunnsforskning.no)
Publisert 17. des. 2012 15:04