De frivillige bidrar til norske kulturinstitusjoner

Frivillig arbeid utgjør 1300 årsverk innenfor offentlige og offentlig finansierte kulturinstitusjoner, viser ny rapport. Kulturinstitusjonene er i hovedsak positive til frivillig innsats, sier forsker Dag Wollebæk.

FRIVILLIGHETSKULTUR: En ny studie viser at kulturinstitusjonenes holdning til frivillig innsats er i hovedsak positiv. Foto: Tetiana Shevereva.

I en ny rapport kartlegges omfanget av frivillig innsats innen offentlige og offentlig finansierte kulturinstitusjoner. Rapporten tar også for seg samarbeid mellom institusjonene og frivillige aktører.

Forsker Dag Wollebæk ved Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor forteller at grunnlaget for analysene har vært en nettbasert spørreundersøkelse rettet mot institusjonene.

Forsker Dag Wollebæk ved Sivilsamfunn-senteret.
Forsker Dag Wollebæk ved Sivilsamfunn-senteret.

– Undersøkelsen viser at to av tre av kulturinstitusjonene har involvert frivillige i virksomheten det siste året. Vi estimerer at i underkant av 16 000 mennesker har gjort frivillig innsats innen institusjonene det siste året, og bidratt med rundt 1300 frivillige årsverk, forteller Wollebæk.

Kulturinstitusjonene har med andre ord et utbredt samarbeid med frivillige aktører. 85 prosent samarbeidet med en frivillig aktør i nærmiljøet.

Men hvem er de som gjør frivillig arbeid i kulturinstitusjonene?

– Vi finner at de fleste frivillige her er godt voksne. Videre dominerer kvinnene blant de frivillige. Dette stemmer godt overens med tidligere undersøkelser av liknende institusjoner i Norge og i andre land. Vi finner at kvinnedominansen er til stede uavhengig av alderen på de frivillige. Her skiller institusjonene vi har undersøkt seg fra aktiviteter innen frivillig sektor, som i større grad aktiviserer alle aldersgrupper og har omtrent like mange kvinner som menn blant de frivillige, sier Wollebæk.

Hvilke holdninger har kulturinstitusjonene til det omfattende samarbeidet med frivilligheten?

– Kulturinstitusjonenes holdning til frivillig innsats er i hovedsak positiv. Flere er enige enn uenige i at frivillige styrker forholdet til lokalsamfunnet, at det øker kvaliteten på tjenestene, avlaster arbeidsbyrden og gir dem faglig utbytte. Men det er også noen som velger å ikke benytte seg av frivillig arbeid, sier Wollebæk.

Hvorfor velger noen å ikke benytte seg av frivillige?

– De som ikke benytter seg av frivillige framhever ulike grunner, som oftest tilknyttet å bevare institusjonens profesjonalitet, avslutter Wollebæk.

Mer informasjon:

Av Eirin Nilsen
Publisert 27. nov. 2018 11:11 - Sist endret 27. nov. 2018 14:09