CIVICUS State of Civil Society Report 2014

Et levende sivilsamfunn forutsetter robuste og ansvarlige institusjoner på alle nivåer. I årets utgave av CIVICUS State of Civil Society rettes fokus mot globale styringsstrukturer.

I årets State of Sivil Society-rapport hevder bidragsyterne at det er behov for å ta tak i det som kan betegnes som et "dobbelt demokratisk underskudd": På nasjonalt nivå ser vi et økende antall mennesker som er sinte på grunn av en mangel på stemme, ulikhet, korrupsjon og miljøødeleggelser- også i land som er demokratiske på papiret og preget av økonomisk vekst. Denne "andre bølgen" av borgeropprør- fra Tyrkia til Brasil- har kommet for å bli hvis det ikke gjøres noe for å styrke styring og ansvar på nasjonalt nivå.

Håpet er at internasjonale myndigheter kan tilby beskyttelse og støtte til mennesker som blir undertrykt, marginalisert eller ekskludert på nasjonalt nivå. Men i en verden med utallige kriser, ser ikke den globale styringen ut til å fungere som ønsket. Mange internasjonale institusjoner og prosesser er utdaterte, og evner ikke å tilnærme seg dagens utfordringer på en effektiv måte. I tillegg er globale styringsstrukturer ofte adskilt fra menneskene hvis liv de påvirker. Dette er grunnlaget for det rapporten hevder er et akutt behov for å demokratisere de internasjonale strukturene, slik at sivilsamfunnet kan få reell medvirkning i beslutningsprosesser.

Les hele rapporten her (civicus.org-pdf)

 

Av Sætrang Synne (synne.satrang@samfunnsforskning.no)
Publisert 10. juni 2014 12:46