Bruker internett mer enn tradisjonelle aksjoner

Nasjonale frivillige organisasjoner bruker i stor grad sosiale medier, mens mindretallet gjennomfører demonstrasjoner og aksjoner, viser en ny undersøkelse.

Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektorgjennomførte fra mai til juli 2013 en nettbasert spørreundersøkelse rettet mot alle typer nasjonale frivillige organisasjoner.

Undersøkelsen Nasjonale organisasjoner – en første oversikt, utfyller lokallagsundersøkelsen fra 2009, og skal bidra til et mer komplett bilde av frivillige organisasjoners rolle, aktiviteter og samfunnsbetydning i Norge.

Markedsfører seg på internett

Undersøkelsen finner blant annet at 75 prosent av organisasjonene ikke har organisert demonstrasjoner, aksjoner eller underskriftskampanjer de siste 12 månedene.

- Derimot ser vi at en stor andel av dem har brukt internett til å markedsføre og profilere organisasjonen. Dette illustrerer hvilken betydning sosiale medier har fått for organisasjonenes virksomhet, sier forsker Trygve Gulbrandsen, som sammen med Karl Henrik Sivesind står bak undersøkelsen.

Samtidig står målrettet politisk lobbyvirksomhet sentralt i mange nasjonale frivillige organisasjoners arbeid.

- Vi finner at mange av organisasjonene, i tråd med den generelle politiske utviklingen, i dag målrettet bruker tid og ressurser på lobbyvirksomhet, sier Gulbrandsen.

Kontakt med myndighetene

Litt over halvparten av organisasjonene oppgir å ha regelmessig kontakt med sentrale myndigheter, og blant disse har 34 prosent regelmessig kontakt med stortingskomiteene, 42 prosent med partigruppene på stortinget og 20 prosent med medlemmer av regjeringen.

- Samtidig er det slik at det også er en god del av organisasjonene som ikke har jevnlig kontakt med myndighetene, de ser ut til å være delt omtrent på midten, sier Trygve Gulbrandsen.

Undersøkelsen viser videre at så mange som 65 prosent av organisasjonene ikke hadde gjennomført noen innsamlinger til eget virke i løpet av de siste 12 månedene.

- Jeg vil tro de fleste ser for seg at mange frivillige organisasjoner bruker mye tid på å samle inn penger til egen aktivitet eller til bestemte målgrupper. Resultatene våre viser noe overraskende at dette inntrykket ikke er dekkende, sier Gulbrandsen.

Lite dugnad

Videre finner forskerne at mange av organisasjonene tar i bruk frivillig ulønnet arbeid i sine aktiviteter.

- Så mange som 85 prosent bruker frivillig ulønnet arbeid. Dette er overraskende høyt siden det fokuseres på frivillig arbeid som ikke fanges opp av lokallagsundersøkelsen. Tallet gjelder altså arbeid i sentralleddet eller i organisasjoner som ikke har tilsluttede lag og foreninger, sier Sivesind.

Dugnad er det imidlertid kun et mindretall som oppgir å ha organisert de siste 12 månedene.

- Selv om dugnad på mange måter er prototypen på frivillig arbeid, så er nok dette vanligere på lokalt nivå i tilsluttede lag og foreninger enn på nasjonalt nivå, avslutter Sivesind.

Les mer og last ned rapporten Nasjonale organisasjoner – en første oversikther

Av Kullerud Hilde (hilde.kullerud@samfunnsforskning.no)
Publisert 27. sep. 2013 12:26 - Sist endret 11. des. 2017 11:11