Beste artikkel

Bernard Enjolras har vunnet årets Academy of Management Public and Nonprofit (PNP) Best Article Award for artikkelen ”A Governance-Structure Approach to Voluntary Organizations.”

Artikkelen ble publisert i 2009 i tidsskriftet Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly. Prisen deles ut av Academy of Management.

Styrker gjensidighet
Artikkelen legger vekt på governance-strukturen i frivillige organisasjoner. Enjolras fremhever at frivillige organisasjoner kan forsterke gjensidighetsnormer, noe som gjør det mulig å slå sammen ressurser etter gjensidighetsprinsippet.

- Frivillige organisasjoner opererer etter en logikk som er annerledes fra både næringslivet og offentlig sektor, forteller Enjolras. - Men organisasjonene blir ofte bare forstått som motsetninger til bedrifter og offentlige virksomheter, og ikke ut fra sine egne særtrekk. I denne artikkelen presenterer jeg noen av de spesifikke trekkene som kjennetegner frivillige organisasjoner, og hvilke konsekvenser disse har for måten frivillige organisasjoner bør styres.

- Øker vår forståelse
Priskomiteen kaller artikkelen et viktig bidrag til forskningen.

- Denne artikkelen øker vår forståelse av frivillige organisasjoner. Vi får et mer komplett bilde av hvordan donasjoner og normer om gjensidighet utveksles i organisasjonene, og hvordan governance-strukturer kan undergrave tillitt og effektivitet, skriver et av komitémedlemmene.

The Academy of Management er en internasjonal forening for forskere på ledelse og organisasjoner.

Les mer:
Bernard Enjolras: A Governance-Structure Approach to Voluntary Organizations
The Academy of Management

Av Kristian Landsgård (kristian.landsgard@samfunnsforskning.no)
Publisert 23. juni 2010 15:10 - Sist endret 11. des. 2017 11:09