Bernard Enjolras ny redaktør av Voluntas

Bernard Enjolras, forskningsleder ved Institutt for samfunnsforskning (ISF) og leder for Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, er nylig blitt utpekt som ny redaktør av det internasjonale tidsskriftet Voluntas. Enjolras tiltrer som redaktør 1. januar 2010

Voluntaser et vitenskapelig tidsskrift utgitt av International Society for Third-Sector Research (ISTR), en internasjonal forening for fremming og formidling av forskning og utdannelse innen sivilsamfunn, filantropi og nonprofit-sektoren.

Enjolras vil ha ansvaret for å opprettholde og videreutvikle Voluntas rolle som et internasjonalt ledende vitenskapelig tidsskrift innenfor frivillighetsforskingen. Hans hovedfokuseringsområder vil være:

  • Opprettholde Voluntas’ ideologiske mangfold og uavhengighet.

  • Forsterke tidsskriftets internasjonale og interdisiplinære profil, blant annet ved å sikre at publiserte artikler stammer fra en rekke ulike felt innenfor frivillighetsforskning, både når det gjelder opprinnelsessted og fagfelt.

  • Oppmuntre til sammenlignbare og utfyllende bidrag.

  • Arrangere symposia og legge til rette for originale og relevante temaer.

  • Sørge for en bedre synergi mellom ISTF og Voluntas ved å kalle inn redaksjonsrådet og utvikle en tett dialog med ISTRs styre og regionale nettverk.

- Jeg ser frem til å ta fatt på oppgavene som redaktør, sier Enjolras. - Voluntas er en journal jeg kjenner godt. Jeg er glad for å ha fått muligheten til å være del av et anerkjent tidsskrift og for å kunne bidra til å ivareta det høye kvalitetsnivået Voluntas er kjent for.

Enjolras er medlem av redaksjonsrådet til The Annals of Public and Cooperative Economics, Revista CIRIEC-España og kanadiske Telescopes. Han er seksjonsredaktør og korrespondent for La Revue d’Etude, Coopérative et Mutualiste (RECMA) og har i tillegg vært fagkonsulent for blant annet Voluntas og The Annals of Public and Cooperative Economics.

Enjolras ble valgt av Voluntas’ redaksjonelle vervekomité bestående av David Hammack (formann), Femida Handy, Jude Howell, Mario Roitter, Per Selle og Annette Zimmer. Nåværende redaktør, Rupert Taylor, vil fortsette i stillingen ut 2009.

Av Luisa Klaveness (luisa.klaveness@samfunnsforskning.no)
Publisert 9. feb. 2009 10:00