Artikkel skrevet av senterforskere utgis av kinesisk forlag

ArtikkelenVoluntary organizations in the Nordic countriesskrevet av senterforskerne Karl Henrik Sivesind og Per Selle vil snart gis av Fudan University press i Shanghai.

Artikkelen inngår i antologien The Nordic Welfare State, redigert av Stein Kuhnle og Matti Alestalo.

Boken vil lanseres den 25. mai Nordic Centre ved Fudan University i forbindelse med sentrets 20 års-dag, hvor redaktørene kort vil presentere boken. I tillegg arrangeres et nordisk-kinesisk seminar om velferdsstaten og dens utfordringer.

- Allerede før boken er kommet ut har det vært en del forhåndsinteresse, sier bokens redaktører.
- Blant annet har flere nordiske ambassader i Kina bestilt eksemplarer av bogen til deres informasjonsarbeid. Vi håper vi også på interesse i Norden, hvor departementer, kommuner og andre velferdsinstitusjoner jevnlig får besøk av kinesiske delegasjoner og studiegrupper.

Av Luisa Klaveness (luisa.klaveness@samfunnsforskning.no)
Publisert 21. apr. 2010 11:42