Amerikansk rapport om digitale medier og frivillighet

Mens teknologisk kompetanse er utbredt blant yngre generasjoner, viser forskning tendenser til et aldersbasert digitalt skille. Ettersom voksne i økende grad kaster seg på teknologibølgen, kan sosiale medier og digitale strategier fasilitere nye måter å engasjere frivillige på. I en fersk rapport har amerikanske forskere, med utgangspunkt i personer over 40 år, sett nærmere på hvordan frivillige organisasjoner kan bruke internett, sosiale medier og mobilteknologi for å engasjere og rekruttere til frivillighet.

Med utgangspunkt i en tredelt tilnærming basert på litteraturstudier, en spørreundersøkelse og intervjuer med ansatte i frivillige organisasjoner, kommer forskerne bak rapporten med konkrete anbefalinger til hvordan organisasjoner kan benytte digitale medier for å skape engasjement rundt sine saker og nå et bredere spekter av potensielle frivillige. Her er noen av rapportens anbefalinger:

  • Engasjer frivillige som allerede er aktive i sosiale medier og det mobile rom. Sannsynligheten for at disse vil benytte seg av digitale strategier er større enn for de som er mindre komfortable med moderne teknologi.

  • Bruk organisasjonens sosiale medier som en arena for engasjement. Involver brukere ved å finne enkle og kreative måter å få dem til å tenke og snakke om temaene som er viktige for organisasjonens mål og virke.

  • Frivillige bør oppfordres til å bruke sine personlige profiler til å snakke om positive erfaringer med frivillighet, og arbeidetes betydning for samfunnet. På denne måten kan frivillige bli viktige ambassadører for organisasjonen. Deres stemme vil ha større innflytelse på venner og familie enn mer ukjente stemmer fra høyere nivå.

  • «Virtuell frivillighet» kan gi nye muligheter for de som er ute etter mer sporadisk arbeid, eller for frivillige som har gått ut av sine opprinnelige posisjoner. Selv om denne typen frivillighet ikke er ment å erstatte tradisjonelle roller, kan det være et effektivt middel for å gi mer fleksibilitet for frivillige og utvide organisasjonens kapasitet.

Rapporten forbereder leseren på at en kan oppleve utfordringer når strategiene skal settes ut i livet. Mange, særlig blant de eldre kohorter, er skeptiske til å benytte teknologi i en frivillig rolle og til å dele privat informasjon på internett. Ifølge de amerikanske forskerne ligger den store utfordringen i organisasjonenes evne til å gi god veiledning og oppfølging, og i å formidle hvordan digitale medier kan utvide både de frivilliges erfaringer og organisasjonens innflytelse.

Les hele rapporten her (pdf-aarp.org)

Av Sætrang Synne (synne.satrang@samfunnsforskning.no)
Publisert 3. juni 2014 15:11