Nyheter - Side 8

Publisert 6. des. 2010 09:47

Inkludering gjennom frivillige organisasjoner får stadig økt oppmerksomhet i nordisk integreringsarbeid. I Bergen går man motsatt vei og legger ned New Page, skriver Jill Loga og Henriette Sinding Aasen i Bergens Tidende

Publisert 26. nov. 2010 11:18

Deltar ungdom mindre i frivillige organisasjoner enn før? Hvilke faktorer spiller inn på minoriteters frivillige innsats? Bidrar internett til å revolusjonere måten frivillige organisasjoner arbeider på? Dette var noen av spørsmålene på dagsordenen da Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor arrangerte konferansenFrivillig organisasjonsliv i Norge – Ny kunnskap nye spørsmål

Publisert 24. nov. 2010 14:23

Yngre generasjoner beveger seg bort fra tradisjonelt samfunnsengasjement mot mer prosjektorientert, sporadisk deltakelse, konkluderer Timo Lochocki i en ny rapport utgitt ved Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor.

Publisert 23. nov. 2010 14:13

Younger generations are moving away from classic forms of civic engagement towards more project-targeted episodic participation, concludes Timo Lochocki in a new report published by the Centre for Research on Civil Society and Voluntary Sector.

Publisert 19. nov. 2010 13:06

Minoritetsbefolkningen er dårligere representert enn majoritetsbefolkningen i norske frivillige organisasjoner, viser en ny rapport utgitt ved Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor. Dette kan ha konsekvenser for integreringen av etniske minoriteter i samfunnet.

Publisert 10. nov. 2010 10:13

Omtrent halvparten av alle frivillige lokale organisasjoner driver en form for opplæringsarbeid. Flertallet av disse gjør dette uten kontakt med studieforbund og svært få gjør det i samarbeid med utdanningssystemet.

Publisert 5. okt. 2010 15:01

Når staten deler ut penger til frivillige organisasjoner ligger det ofte føringer på hvilke aktiviteter som ønskes iverksatt. Dette er ett av resultatene presentert i ny rapport, skrevet av Håkon Lorentzen.

Publisert 9. juli 2010 08:54

Chinese translations of articles by Karl Henrik Sivesind, Per Selle, Grete Brochmann and others are included in an anthology on the Nordic welfare state, recently published by Fudan University Press.

Publisert 9. juli 2010 08:50

Karl Henrik Sivesind og Grete Brochmann er blant bidragsyterne i en kinesisk bok om den nordiske velferdsmodellen.

Publisert 23. juni 2010 15:10

Bernard Enjolras har vunnet årets Academy of Management Public and Nonprofit (PNP) Best Article Award for artikkelen ”A Governance-Structure Approach to Voluntary Organizations.”

Publisert 16. juni 2010 08:15

Andelen av Norges befolkning som gjør frivillig arbeid har gått ned fra 58 % i 2004 til 48 % i 2009. Størst er nedgangen blant unge menn. Likevel er Norge fortsatt i verdenstoppen i frivillighet.

Publisert 26. apr. 2010 15:56

Thomas Janoski has won the Emerald Outstanding Author Contribution Award 2010 for the article "The Spirit of the Civil Sphere: Activating Static Conceptions of Volunteerism and Citizenship" published in Comparative Social Research vol. 26, Civil Society in Comparative Perspective

Publisert 16. feb. 2010 13:08

Frivillighet og kultur er vesentlige faktorer for et samfunns lykkenivå. Tillit er et kjernepunkt i spørsmål om samfunnskvalitet. Frivillighetens bidrag i så måte er sentral, fordi et bredt organisasjonsliv spiller en stor rolle for tilliten i et samfunn.

Publisert 6. jan. 2010 13:40

A new book edited by Bernard Enjolras and Karl Henrik Sivesind compares different civil society regimes and discusses the democratic role of civil society in activating citizens’ participation.

Publisert 9. des. 2009 10:11

Signe Bock Segaard har sett på rolle- og arbeidsdelingen mellom ulike ledd i Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). Hovedkonklusjonen er at dagens utfordringer ikke bare er knyttet til hvordan arbeidsdelingen i praksis fungerer, men at holdninger også spiller en viktig rolle.

Publisert 23. nov. 2009 15:24

Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor inviterer alle frivillige lag og foreninger i Hordaland og i utvalgte kommuner rundt i landet til å delta i et forskningsprosjekt.