Nyheter - Side 7

Publisert 27. juni 2011 10:38

Ungdom mellom 16 og 18 år mer aktive i frivillig sektor enn eldre ungdom. Det viser en ny rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor.

Publisert 17. juni 2011 12:14

Den anerkjente professoren Theda Skocpol snakket om den nåværende politiske situasjonen i USA da hun holdt foredrag for Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor og Institutt for sammenlignende politikk i Bergen. Tittelen på foredraget var ”Obama’s New Deal, Tea Party Reaction, and the Future of American Democracy”.

Publisert 16. juni 2011 10:19

I samfinansiering med Det samfunnsvitskaplege Fakultet ved UiB er Ivar Eimhjellen tilsett som den fyrste stipendiaten ved Senter for forsking på sivilsamfunn og frivillig sektor. Han skal sjå på frivillige organisasjonar sin bruk av internett og sosiale medier, og korleis dette verkar inn på samarbeid og kollektiv handling i sivilsamfunnet.

Publisert 8. juni 2011 14:06

Temaet var frivillig sektor som endringsagenter og kontraktspartnere i de nordiske landene, da Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor inviterte til forskerkonferanse.

Publisert 16. mai 2011 13:45

- Man må være gammel nok til å ta ansvar for seg selv hvis man skal få lov til å være med å bestemme over samfunnet. Men jeg støtter prøveprosjektet og gleder meg til å se resultater, sa leder av Unge Høyre, Andreas Strandskog.

Publisert 4. mai 2011 09:35

Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor inviterer til pizzaseminar 11. mai i anledning utgivelsen av rapporten “Ungdom, valgdeltagelse og stemmerett - En kunnskapsoversikt”, skrevet av Guro Ødegård og Jacob Aars.

Publisert 29. apr. 2011 12:59

I forbindelse med den årlige Stein Rokkan-forelesningen ved Institutt for sammenlignende politikk, var grunnleggeren av sosial kapital-begrepet innenfor statsvitenskapen, Robert D. Putnam, i Bergen.

Publisert 30. mars 2011 14:00

Hvordan har det frivillige organisasjonslivet i Hordaland endret seg det siste tiåret? Hvilke organisasjoner overlever, og hva kjennetegner de nyetablerte organisasjonene? Dette var noen av spørsmålene på dagsorden da Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor inviterte til seminar.

Publisert 25. mars 2011 10:17

Nasjonale idrettsorganisasjoner har utviklet flere ulike og til dels motstridende ledelseslogikker. Det skaper et uklart bilde av hvem som bestemmer hva på hvilken måte, skriver Kari Steen-Johnsen i en ny antologi om norsk idrett.

Publisert 24. mars 2011 13:33

Frivillige med nedsatt funksjonsevne er dårligere representert i idrettsorganisasjoner enn funksjonsfriske, viser en ny rapport.  – Idretten er ikke flink nok til å rekruttere medlemmer med nedsatt funksjonsevne. Her er det potensiale til å nå ut til flere funksjonshemmede, mener Ivar Eimhjellen.

Publisert 4. mars 2011 09:39

To a parallel session at the conferenceThe voluntary sector in the Nordic countries - Change agents and contract partners?the Centre for Research on Voluntary Sector and Civil Society invites papers from researchers and PhD students on the changing role of the voluntary sector as part of civil society in the Nordic countries.  Papers may be presented in Scandinavian languages as well as in English. Submission deadline is31 March 2011

Publisert 6. des. 2010 09:47

Inkludering gjennom frivillige organisasjoner får stadig økt oppmerksomhet i nordisk integreringsarbeid. I Bergen går man motsatt vei og legger ned New Page, skriver Jill Loga og Henriette Sinding Aasen i Bergens Tidende

Publisert 26. nov. 2010 11:18

Deltar ungdom mindre i frivillige organisasjoner enn før? Hvilke faktorer spiller inn på minoriteters frivillige innsats? Bidrar internett til å revolusjonere måten frivillige organisasjoner arbeider på? Dette var noen av spørsmålene på dagsordenen da Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor arrangerte konferansenFrivillig organisasjonsliv i Norge – Ny kunnskap nye spørsmål

Publisert 24. nov. 2010 14:23

Yngre generasjoner beveger seg bort fra tradisjonelt samfunnsengasjement mot mer prosjektorientert, sporadisk deltakelse, konkluderer Timo Lochocki i en ny rapport utgitt ved Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor.

Publisert 23. nov. 2010 14:13

Younger generations are moving away from classic forms of civic engagement towards more project-targeted episodic participation, concludes Timo Lochocki in a new report published by the Centre for Research on Civil Society and Voluntary Sector.