Nyheter - Side 7

Publisert 4. mars 2011 09:39

To a parallel session at the conferenceThe voluntary sector in the Nordic countries - Change agents and contract partners?the Centre for Research on Voluntary Sector and Civil Society invites papers from researchers and PhD students on the changing role of the voluntary sector as part of civil society in the Nordic countries.  Papers may be presented in Scandinavian languages as well as in English. Submission deadline is31 March 2011

Publisert 3. mars 2011 14:41

The Centre for Research on Civil Society and Voluntary Sector invites researchers to the conferenceThe voluntary sector in the Nordic countries - Change agents and contract partners?on 18-20 May 2011 in Bergen.

Publisert 1. mars 2011 16:59

Åsta Dyrnes Nordø er engasjert som ny forskningsassistent ved Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, med arbeidsplass ved Uni Rokkansenteret.

Publisert 2. feb. 2011 18:15

Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor har fått 8,5 millioner i bevilgninger fra Kulturdepartementet og Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet for 2011. Midlene finansierer flere nye prosjekter.

Publisert 20. des. 2010 10:39

Digitale og sosiale medier endrer offentlighetens virkemåte og form av flere grunner.

Publisert 6. des. 2010 09:47

Inkludering gjennom frivillige organisasjoner får stadig økt oppmerksomhet i nordisk integreringsarbeid. I Bergen går man motsatt vei og legger ned New Page, skriver Jill Loga og Henriette Sinding Aasen i Bergens Tidende

Publisert 26. nov. 2010 11:18

Deltar ungdom mindre i frivillige organisasjoner enn før? Hvilke faktorer spiller inn på minoriteters frivillige innsats? Bidrar internett til å revolusjonere måten frivillige organisasjoner arbeider på? Dette var noen av spørsmålene på dagsordenen da Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor arrangerte konferansenFrivillig organisasjonsliv i Norge – Ny kunnskap nye spørsmål

Publisert 24. nov. 2010 14:23

Yngre generasjoner beveger seg bort fra tradisjonelt samfunnsengasjement mot mer prosjektorientert, sporadisk deltakelse, konkluderer Timo Lochocki i en ny rapport utgitt ved Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor.

Publisert 23. nov. 2010 14:13

Younger generations are moving away from classic forms of civic engagement towards more project-targeted episodic participation, concludes Timo Lochocki in a new report published by the Centre for Research on Civil Society and Voluntary Sector.

Publisert 19. nov. 2010 13:06

Minoritetsbefolkningen er dårligere representert enn majoritetsbefolkningen i norske frivillige organisasjoner, viser en ny rapport utgitt ved Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor. Dette kan ha konsekvenser for integreringen av etniske minoriteter i samfunnet.

Publisert 10. nov. 2010 10:13

Omtrent halvparten av alle frivillige lokale organisasjoner driver en form for opplæringsarbeid. Flertallet av disse gjør dette uten kontakt med studieforbund og svært få gjør det i samarbeid med utdanningssystemet.

Publisert 21. okt. 2010 12:00

Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor arrangerer også i år en konferanse der de siste resultatene fra senteret vil bli presentert.

Publisert 13. okt. 2010 16:04

Karoline Garsohol, Fredrik Sagafos og Ingvild Strøm Hansen tar alle en master ved Institutt for sammenliknende politikk, Universitetet i Bergen. Med stipend fra Senter for sivilsamfunn og skriver de sine masteroppgaver om temaer som berører senterets forskningsfelt.

Publisert 5. okt. 2010 15:01

Når staten deler ut penger til frivillige organisasjoner ligger det ofte føringer på hvilke aktiviteter som ønskes iverksatt. Dette er ett av resultatene presentert i ny rapport, skrevet av Håkon Lorentzen.

Publisert 30. sep. 2010 11:37

Det hevdes ofte at innvandrerorganisasjoner virker segregerende. Men et multikulturelt foreningsliv kan faktisk bidra til økt integrasjon, konkluderer Guro Ødegård i en fersk rapport.

Publisert 9. juli 2010 08:54

Chinese translations of articles by Karl Henrik Sivesind, Per Selle, Grete Brochmann and others are included in an anthology on the Nordic welfare state, recently published by Fudan University Press.

Publisert 9. juli 2010 08:50

Karl Henrik Sivesind og Grete Brochmann er blant bidragsyterne i en kinesisk bok om den nordiske velferdsmodellen.

Publisert 23. juni 2010 15:10

Bernard Enjolras har vunnet årets Academy of Management Public and Nonprofit (PNP) Best Article Award for artikkelen ”A Governance-Structure Approach to Voluntary Organizations.”

Publisert 16. juni 2010 08:15

Andelen av Norges befolkning som gjør frivillig arbeid har gått ned fra 58 % i 2004 til 48 % i 2009. Størst er nedgangen blant unge menn. Likevel er Norge fortsatt i verdenstoppen i frivillighet.

Publisert 18. mai 2010 14:11

Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor har fått 2,5 millioner i økte bevilgninger fra Kulturdepartementet. Midlene finansierer de to nye prosjektene ”Frivillig sektor: en tilstandsanalyse” og ”Staten og organisasjonene”.

Publisert 3. mai 2010 11:26

Jill Loga, forsker ved Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor er med i et nytt, regjeringsoppnevnt utvalg som skal gi råd til barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken.

Publisert 26. apr. 2010 15:56

Thomas Janoski has won the Emerald Outstanding Author Contribution Award 2010 for the article "The Spirit of the Civil Sphere: Activating Static Conceptions of Volunteerism and Citizenship" published in Comparative Social Research vol. 26, Civil Society in Comparative Perspective

Publisert 21. apr. 2010 11:42

ArtikkelenVoluntary organizations in the Nordic countriesskrevet av senterforskerne Karl Henrik Sivesind og Per Selle vil snart gis av Fudan University press i Shanghai.

Publisert 24. feb. 2010 10:21

Det er store sosiale forskjeller i frivillig deltakelse i Norge – særlig i idretten.

Publisert 16. feb. 2010 13:08

Frivillighet og kultur er vesentlige faktorer for et samfunns lykkenivå. Tillit er et kjernepunkt i spørsmål om samfunnskvalitet. Frivillighetens bidrag i så måte er sentral, fordi et bredt organisasjonsliv spiller en stor rolle for tilliten i et samfunn.