Nyheter - Side 7

Publisert 2. sep. 2011 12:23

Young people between the ages 16 and 24 have become more engaged after the terror attacks on 22 July. – The current mobilisation may lead to increased political participation in the future, says Guro Ødegård at the Centre for Research on Voluntary Sector and Civil Society.

Publisert 26. aug. 2011 10:53

Unge mellom 16 og 24 år er blitt mer engasjert etter terrorangrepene. – Øyeblikkets mobilisering hos unge kan gi økt politisk deltagelse på sikt, sier ISF-forsker Guro Ødegård.

Publisert 24. aug. 2011 07:00

Det norske sivilsamfunnet ser ut til å ha blitt styrket gjennom de grusomme hendelsene 22. juli. Istedenfor å være preget av hat, splittelser og konflikter, fremstår sivilsamfunnet kort tid etter terrorangrepene som mer tillitsfullt, mobilisert og engasjert. Det gjenstår å se hvordan terrorhandlingene vil sette sitt varige fotavtrykk i de kommende årene.

Publisert 27. juni 2011 10:38

Ungdom mellom 16 og 18 år mer aktive i frivillig sektor enn eldre ungdom. Det viser en ny rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor.

Publisert 17. juni 2011 12:14

Den anerkjente professoren Theda Skocpol snakket om den nåværende politiske situasjonen i USA da hun holdt foredrag for Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor og Institutt for sammenlignende politikk i Bergen. Tittelen på foredraget var ”Obama’s New Deal, Tea Party Reaction, and the Future of American Democracy”.

Publisert 16. juni 2011 10:19

I samfinansiering med Det samfunnsvitskaplege Fakultet ved UiB er Ivar Eimhjellen tilsett som den fyrste stipendiaten ved Senter for forsking på sivilsamfunn og frivillig sektor. Han skal sjå på frivillige organisasjonar sin bruk av internett og sosiale medier, og korleis dette verkar inn på samarbeid og kollektiv handling i sivilsamfunnet.

Publisert 8. juni 2011 14:06

Temaet var frivillig sektor som endringsagenter og kontraktspartnere i de nordiske landene, da Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor inviterte til forskerkonferanse.

Publisert 16. mai 2011 13:45

- Man må være gammel nok til å ta ansvar for seg selv hvis man skal få lov til å være med å bestemme over samfunnet. Men jeg støtter prøveprosjektet og gleder meg til å se resultater, sa leder av Unge Høyre, Andreas Strandskog.

Publisert 4. mai 2011 09:35

Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor inviterer til pizzaseminar 11. mai i anledning utgivelsen av rapporten “Ungdom, valgdeltagelse og stemmerett - En kunnskapsoversikt”, skrevet av Guro Ødegård og Jacob Aars.

Publisert 29. apr. 2011 12:59

I forbindelse med den årlige Stein Rokkan-forelesningen ved Institutt for sammenlignende politikk, var grunnleggeren av sosial kapital-begrepet innenfor statsvitenskapen, Robert D. Putnam, i Bergen.

Publisert 30. mars 2011 14:00

Hvordan har det frivillige organisasjonslivet i Hordaland endret seg det siste tiåret? Hvilke organisasjoner overlever, og hva kjennetegner de nyetablerte organisasjonene? Dette var noen av spørsmålene på dagsorden da Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor inviterte til seminar.

Publisert 25. mars 2011 10:17

Nasjonale idrettsorganisasjoner har utviklet flere ulike og til dels motstridende ledelseslogikker. Det skaper et uklart bilde av hvem som bestemmer hva på hvilken måte, skriver Kari Steen-Johnsen i en ny antologi om norsk idrett.

Publisert 24. mars 2011 13:33

Frivillige med nedsatt funksjonsevne er dårligere representert i idrettsorganisasjoner enn funksjonsfriske, viser en ny rapport.  – Idretten er ikke flink nok til å rekruttere medlemmer med nedsatt funksjonsevne. Her er det potensiale til å nå ut til flere funksjonshemmede, mener Ivar Eimhjellen.

Publisert 4. mars 2011 09:39

To a parallel session at the conferenceThe voluntary sector in the Nordic countries - Change agents and contract partners?the Centre for Research on Voluntary Sector and Civil Society invites papers from researchers and PhD students on the changing role of the voluntary sector as part of civil society in the Nordic countries.  Papers may be presented in Scandinavian languages as well as in English. Submission deadline is31 March 2011