Nyheter - Side 4

Publisert 26. juni 2014 14:05

Til tross for at nordmenn generelt har en høy grad av deltakelse på Facebook og andre sosiale nettverkssider, ser det ikke ut til at lokale frivillige organisasjoner har omfavnet den nyeste teknologien i samme grad. Hvilke faktorer er det som hemmer og fremmer foreningers bruk av nettbasert kommunikasjon?

Publisert 16. juni 2014 14:22

Ny bok om sosialt entreprenørskap og den tredje sektor.

Publisert 10. juni 2014 12:46

Et levende sivilsamfunn forutsetter robuste og ansvarlige institusjoner på alle nivåer. I årets utgave av CIVICUS State of Civil Society rettes fokus mot globale styringsstrukturer.

Publisert 3. juni 2014 15:11

Mens teknologisk kompetanse er utbredt blant yngre generasjoner, viser forskning tendenser til et aldersbasert digitalt skille. Ettersom voksne i økende grad kaster seg på teknologibølgen, kan sosiale medier og digitale strategier fasilitere nye måter å engasjere frivillige på. I en fersk rapport har amerikanske forskere, med utgangspunkt i personer over 40 år, sett nærmere på hvordan frivillige organisasjoner kan bruke internett, sosiale medier og mobilteknologi for å engasjere og rekruttere til frivillighet.

Publisert 27. mai 2014 00:00

Forskere ved SFI og Aalborg Universitet har undersøkt utviklingen i danskenes frivillige arbeid. I dag kom rapporten "Udviklingen i frivilligt arbejde 2004-2012". 

Publisert 16. mai 2014 14:37

Ny bok om innvandrerorganisasjoners betydning for politisk integrering.

Publisert 10. apr. 2014 11:54

Sammenlignet med gutter med innvandrerbakgrunn og majoritetsungdom av begge kjønn er minoritetsjenter klart underrepresentert som medlemmer i idrettslag. I en ny rapport har et statlig oppnevnt utvalg sett nærmere på minoritetsjenters deltakelse i organisert idrett.

Publisert 24. jan. 2014 10:08

Researchers, practitioners and experts gathered in Bologna this week to launch a 3-year long research project about the Third sector in Europe.

Publisert 24. jan. 2014 09:17

Forskere, representanter fra frivillig sektor og eksperter møttes denne uken i Bologna for lansering av et treårig forskningsprosjekt om frivillig sektor i Europa.

Publisert 20. des. 2013 09:23

Instituttt for samfunnsforskning og Uni Rokkansenteret inngår kontrakt med Kulturdepartementet for fire nye år som ledere av et omfattende forskningsprogram om frivillig sektor.

Publisert 12. des. 2013 10:06

With an extensive project plan ISF wins the competition for a comprehensive EU-FP7-SSH-project on the impacts of Third Sector on the socio-economic development in Europe.

Publisert 4. des. 2013 14:28

FNs statistikkdivisjon har satt i gang arbeidet med å revidere hvordan frivillige og ideelle organisasjoner defineres og klassifiseres i nasjonalregnskapet. Karl Henrik Sivesind, som er forsker I ved Institutt for samfunnsforskning, er oppnevnt som medlem av en ekspertgruppe som skal vurdere revisjonen av FNs håndbok for Nonprofit Institusjoner(NPIs) i Nasjonalregnskapssystemet (SNA). 

Publisert 26. nov. 2013 11:09

Med en omfattende prosjektskisse vant Institutt for samfunnsforskning fram i konkurransen om å få lede et større EU-FP7-SSH-prosjekt om frivillig sektor og sosioøkonomisk utvikling i Europa.

Publisert 30. sep. 2013 15:03

Er religiøse bedre naboer, mer tillitsfulle og mer sjenerøse enn ikke-troende? Dette er tema i rapportenReligion og sosial kapital: Hva viser internasjonale spørreundersøkelser?

Publisert 27. sep. 2013 12:26

Nasjonale frivillige organisasjoner bruker i stor grad sosiale medier, mens mindretallet gjennomfører demonstrasjoner og aksjoner, viser en ny undersøkelse.

Publisert 2. sep. 2013 14:53

Frivillig deltakelse er sosialt skeivere fordelt i Norge enn de andre nordiske landene, slår en ny undersøkelse fast.

Publisert 29. aug. 2013 13:00

Frivillighet som verdi står sterkt blant foreldre til barn som driver med organiserte aktiviteter. Det viser en ny undersøkelse utgitt ved Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor.

Publisert 28. juni 2013 10:08

Privatisering av velferdstjenester og utfordringer ved økt mangfold er blant temaene i ny bok om sivilsamfunnets endrede rolle i demokrati og velferd.

Publisert 6. juni 2013 13:34

Generell nettbruk ser ut til å påverke organisasjonanes overlevingsevne og vekst. 

Publisert 5. juni 2013 17:11

5 års forskning på frivillig sektor ble oppsummert under Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektors sluttkonferanse forrige uke. Forskningen viser at frivilligheten befinner seg i en ny fase av institusjonell endring kjennetegnet av nettverkssamfunn og individualisert frivillighet. 

Publisert 11. apr. 2013 08:50

Bruken av lønnet arbeid på idrettsfeltet øker, særlig i lag og foreninger som har god økonomi. Det betyr ikke nødvendigvis at de frivillige blir overflødige. 

Publisert 20. mars 2013 12:25

Sjølv om sosiale medier som Facebook og Twitter er svært utbreidd i Noreg, har ikkje lokale frivillige organisasjonar tatt dei i bruk i same omfang.

Publisert 14. mars 2013 14:09

Sosiale medier blir ofte  omtalt som en trussel for demokratiet og det opplyste offentlige ordskiftet. Vår forskning viser at sosiale medier er demokratiserende, men at de også skaper nye skiller og nye utfordringer, skriver Bernard Enjolras, Kari Steen-Johnsen, Dag Wollebæk og Rune Karlsen på Ytringi dag.

Publisert 6. mars 2013 12:00

Unge trives mer på skolen og ruser seg mindre enn før. Men kravet til disiplin øker, skaper stress og gjør mange bekymret.

Publisert 2. mars 2013 12:51

Aftenpostens oppslag sementerer tradisjonelle bilder av jenter som shoppinggale, upolitiske og uengasjerte.