Nyheter - Side 4

Publisert 24. jan. 2014 10:08

Researchers, practitioners and experts gathered in Bologna this week to launch a 3-year long research project about the Third sector in Europe.

Publisert 24. jan. 2014 09:17

Forskere, representanter fra frivillig sektor og eksperter møttes denne uken i Bologna for lansering av et treårig forskningsprosjekt om frivillig sektor i Europa.

Publisert 20. des. 2013 09:23

Instituttt for samfunnsforskning og Uni Rokkansenteret inngår kontrakt med Kulturdepartementet for fire nye år som ledere av et omfattende forskningsprogram om frivillig sektor.

Publisert 12. des. 2013 10:06

With an extensive project plan ISF wins the competition for a comprehensive EU-FP7-SSH-project on the impacts of Third Sector on the socio-economic development in Europe.

Publisert 4. des. 2013 14:28

FNs statistikkdivisjon har satt i gang arbeidet med å revidere hvordan frivillige og ideelle organisasjoner defineres og klassifiseres i nasjonalregnskapet. Karl Henrik Sivesind, som er forsker I ved Institutt for samfunnsforskning, er oppnevnt som medlem av en ekspertgruppe som skal vurdere revisjonen av FNs håndbok for Nonprofit Institusjoner(NPIs) i Nasjonalregnskapssystemet (SNA). 

Publisert 26. nov. 2013 11:09

Med en omfattende prosjektskisse vant Institutt for samfunnsforskning fram i konkurransen om å få lede et større EU-FP7-SSH-prosjekt om frivillig sektor og sosioøkonomisk utvikling i Europa.

Publisert 30. sep. 2013 15:03

Er religiøse bedre naboer, mer tillitsfulle og mer sjenerøse enn ikke-troende? Dette er tema i rapportenReligion og sosial kapital: Hva viser internasjonale spørreundersøkelser?

Publisert 27. sep. 2013 12:26

Nasjonale frivillige organisasjoner bruker i stor grad sosiale medier, mens mindretallet gjennomfører demonstrasjoner og aksjoner, viser en ny undersøkelse.

Publisert 2. sep. 2013 14:53

Frivillig deltakelse er sosialt skeivere fordelt i Norge enn de andre nordiske landene, slår en ny undersøkelse fast.

Publisert 29. aug. 2013 13:00

Frivillighet som verdi står sterkt blant foreldre til barn som driver med organiserte aktiviteter. Det viser en ny undersøkelse utgitt ved Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor.

Publisert 28. juni 2013 10:08

Privatisering av velferdstjenester og utfordringer ved økt mangfold er blant temaene i ny bok om sivilsamfunnets endrede rolle i demokrati og velferd.

Publisert 6. juni 2013 13:34

Generell nettbruk ser ut til å påverke organisasjonanes overlevingsevne og vekst. 

Publisert 5. juni 2013 17:11

5 års forskning på frivillig sektor ble oppsummert under Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektors sluttkonferanse forrige uke. Forskningen viser at frivilligheten befinner seg i en ny fase av institusjonell endring kjennetegnet av nettverkssamfunn og individualisert frivillighet. 

Publisert 11. apr. 2013 08:50

Bruken av lønnet arbeid på idrettsfeltet øker, særlig i lag og foreninger som har god økonomi. Det betyr ikke nødvendigvis at de frivillige blir overflødige. 

Publisert 20. mars 2013 12:25

Sjølv om sosiale medier som Facebook og Twitter er svært utbreidd i Noreg, har ikkje lokale frivillige organisasjonar tatt dei i bruk i same omfang.

Publisert 14. mars 2013 14:09

Sosiale medier blir ofte  omtalt som en trussel for demokratiet og det opplyste offentlige ordskiftet. Vår forskning viser at sosiale medier er demokratiserende, men at de også skaper nye skiller og nye utfordringer, skriver Bernard Enjolras, Kari Steen-Johnsen, Dag Wollebæk og Rune Karlsen på Ytringi dag.

Publisert 6. mars 2013 12:00

Unge trives mer på skolen og ruser seg mindre enn før. Men kravet til disiplin øker, skaper stress og gjør mange bekymret.

Publisert 2. mars 2013 12:51

Aftenpostens oppslag sementerer tradisjonelle bilder av jenter som shoppinggale, upolitiske og uengasjerte.

Publisert 23. jan. 2013 11:21

Med den moderne innvandringen fra 1970-tallet fikk asyl i kirkerom og templer gradvis en ny aktualitet i mange vestlige land. I en ny bok belyses kirkeasyl i historisk og internasjonalt perspektiv for første gang.

Publisert 13. jan. 2013 08:37

Forskning tyder på en negativ, men komplisert sammenheng mellom innvandring og visse typer tillit. Samtidig er forhold som sosial ulikhet og utdanningsnivå viktige.

Publisert 17. des. 2012 15:04

Facebook når nye grupper: De som rekrutteres til demonstrasjoner gjennom sosiale medier er yngre enn de som rekrutteres gjennom andre kanaler. De har lavere inntekt enn de som mobiliseres via massemedia eller personlig kontakt, også når vi tar hensyn til at de er yngre, sier Kari Steen-Johnsen.

Publisert 28. nov. 2012 09:51

- Sivilsamfunnets institusjoner er helt avgjørende for å bevare tilliten mellom mennesker i et samfunn, hevder Per Selle og Dag Wollebæk i en ny artikkel.

Publisert 24. okt. 2012 14:20

Sentralenes funksjon mellom staten og sivilsamfunnet har lenge vært utydelig, på tross av sterk vekst i sektoren. En tydeliggjøring kan være avgjørende for sentralenes fremtid.

Publisert 18. okt. 2012 14:36

Statens frivillighetspolitikk er under forandring når det gjelder finansieringsordninger, rammevilkår og organisatoriske strukturer. Betyr det at vi har fått en tydelig, ny frivillighetspolitikk de siste ti årene?  

Publisert 28. sep. 2012 12:07

Organisasjoner i innen kunst og kultur, hobby og fritid og - særlig religion opplever en nedgang i antall lokallag. Men det er fortsatt nesten 100 000 lokallag i Norge.