Nyheter - Side 3

Publisert 8. des. 2014 09:26

12. desember inviterer Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor i samarbeid med Kulturdepartementet til heldagsseminaretNye former for filantropipå Radisson SAS på Holbergs plass.

Publisert 4. des. 2014 14:54

3. desember kom Statistisk Sentralbyrå med nye tall til Satellittregnskap for ideelle og frivillige organisasjoner for 2011 og 2012. Vi har spurt forsker Karl Henrik Sivesind om det noen ting han har festet seg spesielt ved etter et første gjennomsyn.

Publisert 24. nov. 2014 15:57

Det offentlige må ikke lempe ansvaret for integrering over på den lokale frivilligheten, mener forskerne bak ny bok.   

Publisert 17. nov. 2014 15:13

Fredag 21. november disputerer Ivar S. Eimhjellen ved Universitetet i Bergen. I avhandlingen ser han på hvordan det norske sivilsamfunnet tar i bruk og påvirkes av nye digitale plattformer.

Publisert 15. okt. 2014 09:39

14.oktober ble boken «Stortingets historie 1964-2014» lansert. Senterforskerne Kristin Strømsnes og Per Selle har bidratt med et kapittel om aksjoner i Norge de siste femti årene.

Publisert 25. sep. 2014 12:20

Med to nye bøker gir Lester Salamon og hans ekspertteam leseren det nødvendige grunnlaget for å forstå utviklingen innen global filantropi og sosiale investeringer.

Publisert 25. sep. 2014 12:20

In two new books, Lester Salamon and his expert team explore the revolution under way on the frontiers of philanthropy and social investment.

Publisert 15. aug. 2014 14:38

Based on a case study of three environmental organizations in Norway, Centre researcher Ivar Eimhjellenhas written an article about the implications of web technologies within organizations. The article was recently published in the research journalMedia, Culture and Technology.

Read the abstract and download the article here 

Publisert 15. aug. 2014 10:28

Basert på en studie av tre miljøorganisasjoner i Bergen har Senterforsker Ivar Eimhjellen nylig publisert en artikkel i tidsskriftetMedia, Culture and Society. Her undersøker han hvordan webteknologi blir integrert i ulike miljøorganisasjoner.

 

Publisert 11. aug. 2014 10:42

The Center for research on civil society and voluntary sector and the Norwegian Citizen Panel recently signed a collaboration agreement. The collaboration will contribute to new data on Norwegian’s attitude towards volunteering and participation in the voluntary sector.

Publisert 11. aug. 2014 10:42

Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor inngikk nylig en avtale med Norsk medborgerpanel. Samarbeidet vil bidra til nye data om nordmenns holdninger til frivillighet og deltakelse innenfor frivillig sektor.

Publisert 26. juni 2014 14:05

Til tross for at nordmenn generelt har en høy grad av deltakelse på Facebook og andre sosiale nettverkssider, ser det ikke ut til at lokale frivillige organisasjoner har omfavnet den nyeste teknologien i samme grad. Hvilke faktorer er det som hemmer og fremmer foreningers bruk av nettbasert kommunikasjon?

Publisert 16. juni 2014 14:22

Ny bok om sosialt entreprenørskap og den tredje sektor.

Publisert 10. juni 2014 12:46

Et levende sivilsamfunn forutsetter robuste og ansvarlige institusjoner på alle nivåer. I årets utgave av CIVICUS State of Civil Society rettes fokus mot globale styringsstrukturer.

Publisert 3. juni 2014 15:11

Mens teknologisk kompetanse er utbredt blant yngre generasjoner, viser forskning tendenser til et aldersbasert digitalt skille. Ettersom voksne i økende grad kaster seg på teknologibølgen, kan sosiale medier og digitale strategier fasilitere nye måter å engasjere frivillige på. I en fersk rapport har amerikanske forskere, med utgangspunkt i personer over 40 år, sett nærmere på hvordan frivillige organisasjoner kan bruke internett, sosiale medier og mobilteknologi for å engasjere og rekruttere til frivillighet.

Publisert 27. mai 2014 00:00

Forskere ved SFI og Aalborg Universitet har undersøkt utviklingen i danskenes frivillige arbeid. I dag kom rapporten "Udviklingen i frivilligt arbejde 2004-2012". 

Publisert 16. mai 2014 14:37

Ny bok om innvandrerorganisasjoners betydning for politisk integrering.

Publisert 10. apr. 2014 11:54

Sammenlignet med gutter med innvandrerbakgrunn og majoritetsungdom av begge kjønn er minoritetsjenter klart underrepresentert som medlemmer i idrettslag. I en ny rapport har et statlig oppnevnt utvalg sett nærmere på minoritetsjenters deltakelse i organisert idrett.

Publisert 24. jan. 2014 10:08

Researchers, practitioners and experts gathered in Bologna this week to launch a 3-year long research project about the Third sector in Europe.

Publisert 24. jan. 2014 09:17

Forskere, representanter fra frivillig sektor og eksperter møttes denne uken i Bologna for lansering av et treårig forskningsprosjekt om frivillig sektor i Europa.

Publisert 20. des. 2013 09:23

Instituttt for samfunnsforskning og Uni Rokkansenteret inngår kontrakt med Kulturdepartementet for fire nye år som ledere av et omfattende forskningsprogram om frivillig sektor.

Publisert 12. des. 2013 10:06

With an extensive project plan ISF wins the competition for a comprehensive EU-FP7-SSH-project on the impacts of Third Sector on the socio-economic development in Europe.

Publisert 4. des. 2013 14:28

FNs statistikkdivisjon har satt i gang arbeidet med å revidere hvordan frivillige og ideelle organisasjoner defineres og klassifiseres i nasjonalregnskapet. Karl Henrik Sivesind, som er forsker I ved Institutt for samfunnsforskning, er oppnevnt som medlem av en ekspertgruppe som skal vurdere revisjonen av FNs håndbok for Nonprofit Institusjoner(NPIs) i Nasjonalregnskapssystemet (SNA). 

Publisert 26. nov. 2013 11:09

Med en omfattende prosjektskisse vant Institutt for samfunnsforskning fram i konkurransen om å få lede et større EU-FP7-SSH-prosjekt om frivillig sektor og sosioøkonomisk utvikling i Europa.

Publisert 30. sep. 2013 15:03

Er religiøse bedre naboer, mer tillitsfulle og mer sjenerøse enn ikke-troende? Dette er tema i rapportenReligion og sosial kapital: Hva viser internasjonale spørreundersøkelser?