Nyheter - Side 10

Publisert 7. juli 2008 09:00

Institutt for samfunnsforskning undertegnet fredag kontrakt med Kultur- og kirkedepartementet om etablering av et treårig forskningsprogram ”Virtuelt senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor”. Forskningsprogrammet er et samarbeid mellom ISF og Rokkan-senteret.

Publisert 1. jan. 1970 01:00

The Centre is a partnership between the Institute for Social Research (ISF) and the Stein Rokkan Centre for Social Studies. This website is the Centre’s knowledge base where researchers, representatives of voluntary organisations and other interested people can discuss and find useful literature and information about the subject.