2 deltidsstillinger som vitenskapelig assistenter

Ved Institutt for samfunnsforskning er det ledig to 50 % stillinger om vitenskapelig assistent (engasjement fra oktober 2012 til juni 2013) tilknyttet Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor.

Stilling 1

Den første Vitenskapelig Assistent-stillingen er knyttet til sentrets administrative og formidlingsoppgaver og innebærer redigering av sentrets nettside, organisering av seminarer og konferanser, litteratursøk og andre administrative oppgaver. 

Stilling 2

Den andre stillingen er knyttet prosjektet «Nasjonale organisasjoner: roller og økonomi» og innebærer innsamling og systematisering av data om organisasjonene fra registre, organisasjonenes regnskap og en spørreundersøkelse.

Kvalifikasjoner

Søkere må ha Mastergrad eller være Mastergradsstudent (Sosiologi, medier og kommunikasjon, statsvitenskap, e.l.). For stilling 1 vil journalistisk teft, gode formidlingsevner, erfaring med webredigering, bildebehandling og arrangementserfaring bli vektlagt.  For stilling 2 vil erfaring og kunnskap innenfor prosjektets temaer, fagområder og datainnsamling/survey være en fordel.

Vi tilbyr   

 

  • Lønn etter kompetanse ved tilsetting

  • Spennende og lærerikt arbeidsmiljø

  • Kontorplass i Institutt for samfunnsforsknings lokaler sentralt i Oslo

 

Søknad vedlagt fullstendig oversikt over utdanning og tidligere virksomhet, kopier av vitnemål og referanser sendes Institutt for samfunnsforskning på epost isf@samfunnsforskning.no innen 30. september 2012. Søknaden merkes: VitAss Sivilsamfunn.

Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor er et frittstående og faglig samarbeidsprosjekt mellom Institutt for samfunnsforskning og Uni Rokkansenteret/UiB, finansiert av Kultur- og kirkedepartementet. Senterets forskningsprosjekter konsentrerer seg om tre overordnede temaer: frivillige organisering og deltakelse, endringsprosesser og finansielle rammevilkår.

Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til Bernard Enjolras: ben@samfunnsforskning.no, 23 08 61 24.

Av Luisa Klaveness (luisa.klaveness@samfunnsforskning.no)
Publisert 29. aug. 2012 15:34 - Sist endret 11. des. 2017 10:50