Hvem er de frivillige?

Lanseringsseminar for tre nye rapporter som kartlegger innvandrernes frivillige innsats, analyserer frivillighet i et klasseperspektiv og undersøker hva som kjennetegner frivillige i offentlige kulturinstitusjoner.

Illustrasjoner

Meld meg på! 

Hvem er de frivillige i Norge, og hva kjennetegner ulike grupper av frivillige? Tre nye rapporter fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor belyser disse spørsmålene.

Rapporten «Frivillighet, klasse og sosial ulikhet i Norge» analyserer den frivillige innsatsen i et klasseperspektiv, og undersøker blant annet hvordan frivillighet henger sammen med økonomisk, kulturell og sosial kapital – både når det gjelder mengden frivillig innsats og hva slags oppgaver man tar på seg.

I rapporten «Sivilsamfunnsdeltaking blant innvandrarar i Noreg» kartlegges den frivillige innsatsen til ulike grupper av innvandrere og hvordan denne henger sammen med tillit, politisk deltakelse og ulønnet omsorgsarbeid.

Rapporten «Frivillige i offentlige og offentlig finansierte kulturinstitusjoner» ser nærmere på de frivillige ved fire typer offentlige kulturinstitusjoner, med vekt på hvem de frivillige er, hvilke oppgaver de utfører, hvordan de rekrutteres, motivasjonen deres, og hvilke betingelser de har for å fortsette.

På dette lanseringsseminaret presenteres hovedfunnene fra disse tre rapportene, og vi åpner for diskusjon om hvilken betydning dette har for de frivillige aktørene.

Du får høre:

  • Audun Fladmoe og Ivar Eimhjellen: Frivillighet, klasse og sosiale ulikheter i Norge
  • Ivar Eimhjellen: Samfunnsdeltaking blant innvandrarar i Noreg
  • Signe Bock Segaard: Frivillige i offentlige og offentlig finansierte kulturinstitusjoner. De frivilliges perspektiv

Arrangementet er gratis og åpent for alle. Enkel frokost serveres fra 8.30. Påmeldingsfrist: 13. januar. 

Påmelding:

Publisert 19. des. 2019 13:42 - Sist endret 20. des. 2019 14:04