Frokostseminar i Bergen: Eldreomsorg

Den aldrende befolkning utgjør en stadig større andel i samfunnet. Frivillig sektor kan spille en viktig rolle på dette området i framtiden.

Foto: Colourbox

Klikk her for å melde deg på arrangementet

Tord Skogedal Lindén, forskningsleder ved Uni Research Rokkansenteret, vil gå nærmere inn på hvordan frivilligheten kan bidra til sosial inkludering og til å forebygge ensomhet blant eldre. 

Han spør:

  • Hva samarbeider kommuner og frivillig sektor om innenfor eldreomsorgen?
  • Hva fremmer og hemmer samarbeid?
  • Hvilke utfordringer og dilemma kan oppstå?

Sosial omsorg – en blind flekk i dagens hjemmebaserte eldreomsorg?

Mai Camilla Munkejord vil presentere noen av hovedfunnene fra studien Ageing at home og invitere til en diskusjon om hvordan eldres sosiale omorgsbehov kan imøtekommes på en bedre måte enn det som er tilfellet i dag.

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester sier at tjenestene skal «fremme sosial trygghet», «forebygge sosiale problemer» samt «sikre at den enkelte får mulighet til å ha en aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre». Likevel viser Ageing at home at enkelte eldre hjemmeboende tjenestemottakere opplever ensomhet, uro og en følelse av isolasjon.

Studien viser videre at det gjøres relativt få vedtak på sosial omsorg, og at en del ansatte ikke oppfatter det som sin oppgave verken å imøtekomme de eldres sosiale omsorgsbehov eller å sette ensomme eldre i kontakt med aktuelle tilbud i privat eller frivillig regi. 

Innleggene vil bli kommentert av Oddvar Førland (Førsteamanuensis, Høgskulen på Vestlandet, Senter for omsorgsforskning vest) og Eirin Hillestad (Leder, Frivillighet og kultur, Verdighetssenteret).

Det er satt av god tid til diskusjon på slutten av arrangementet.

Ordstyrer: Egil Kjerstad.

Mat serveres fra kl. 8.30

Adresse: Uni Research, Nygårdsgaten 112, U1
Rom: Periferien (følg skilting i foajeen/hovedinngangen)

Les rapportene fra prosjektene:

Rune Ervik og Tord Skogedal Lindén: Samhandling mellom kommunen og frivillig sektor i eldreomsorgen

Mai Camilla Munkejord, Helga Eggebø og Walter Schönfelder: Hvordan ivaretas den sosiale omsorgen? En studie av brukeres, pårørendes og ansattes erfaringer med hjemmebasert eldreomsorg.

Publisert 12. mars 2018 09:34 - Sist endret 12. mars 2018 09:34