Frokostseminar: Sosialt entreprenørskap i Norge: Muligheter og utfordringer

Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor inviterer til frokostseminar om sosialt entreprenørskap 22. juni.

Meld deg på her.

(Dersom påmeldingslenken ikke fungerer, kan du sende en e-post til info@sivilsamfunn.no)

Ikke mulighet til å delta? Arrangementet kan følges direkte på nett fra kl. 09.00.

Sosialt entreprenørskap som begrep ble knapt brukt i norsk offentlighet før 2010, men har siden blitt et stadig mer aktuelt begrep og tema blant politikere, forskere, aktører i frivillig sektor og i næringsliv, og blant ansatte i ulike deler av offentlig sektor.

Den økte oppmerksomheten kan knyttes til flere sentrale problemstillinger, blant annet innovasjon i velferdsproduksjon, nye styringsreformer i offentlig sektor, kommersialisering av frivillig sektor og et økt fokus på samfunnsansvar i næringslivet. Med endringer i forholdet mellom offentlig, privat og frivillig sektor oppstår muligheter for innovasjon, utvikling og nye samarbeidsformer, men også usikkerhet om hva slike endringer kan innebære.

Vi inviterer til frokostseminar og spør:

  • Hvilke muligheter og utfordringer innebærer sosialt entreprenørskap?
  • Hvor utbredt er sosialt entreprenørskap i Norge og hva kjennetegner virksomhetene?
  • Hvilke nettverk og samarbeidsplattformer finnes mellom offentlig, privat og frivillig sektor på innovasjonsfeltet?

På seminaret presenteres og diskuteres funn fra tre nyere forskningsrapporter om sosialt entreprenørskap i Norge.

Du får høre:

  • Jill Loga, forsker ved Høgskulen på Vestlandet
  • Ivar Eimhjellen, forsker ved Uni Research Rokkansenteret
  • Fredrik Gulowsen, grunnlegger og administrerende direktør i Nyby
  • Sigrun Aasland, fagsjef i tankesmien Agenda
  • Anne Romsaas, seniorrådgiver i KS
  • Sarah Prosser, grunnlegger av Tøyen Unlimited

Ordstyrer: Karl Henrik Sivesind, forsker ved Institutt for samfunnsforskning

Seminaret er åpent for alle, men med begrenset antall plasser. Programmet begynner kl. 09.00, men frokost serveres fra 08.30. Meld deg på her.

Arrangør

Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor
Publisert 7. juni 2017 15:55 - Sist endret 21. juni 2017 11:21