Frivillige organisasjoner: Utvikling og rammevilkår

Hvor er norsk frivillig sektor på vei, og hvilken rolle har det offentlige i å legge til rette for organisasjonene? Velkommen til lansering av to nye rapporter. 

Meld meg på!

Frivilligheten spiller en stadig viktigere rolle som arena for individuell utfoldelse, kanal for deltakelse i samfunnsdebatten og for å løse grunnleggende samfunnsoppdrag. Hvordan preger dette de frivillige organisasjonenes aktivitet, strukturer og samfunnsrolle, og hvilken betydning har statlig og kommunal frivillighets- og tilskuddspolitikk? To nye rapporter fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor ser på utviklingen i det norske organisasjonslandskapet og endringer i rammevilkårene for frivilligheten.

Rapporten «Organisasjonslandskap i endring 2009–2019: Fra ideologisk samfunnsendring til individuell utfoldelse» viser at frivillig sektor i Norge styrker seg på mange områder – ikke ved å reversere utviklingen til den gamle folkebevegelsesmodellen, men ved å utvikle nye særpreg som fyller aktuelle behov for ulike deler av befolkningen. Frivillige organisasjoner gir befolkningen utfoldelsesmuligheter, spesielt på kultur- og fritidsområdet, spiller en viktigere rolle i nærmiljø og arbeids- og næringsliv og har dessuten bred kontakt med offentlige myndigheter.

Rapporten «Finansiering av frivillighet: Frivillig sektors økonomi og lokallagenes rammevilkår» dokumenterer blant annet endringer i frivillig sektors inntektsgrunnlag.  Den viser at den økonomiske aktiviteten i sektoren vokser, og at det har sammenheng med en økning i andelen inntekter fra private bidrag og spesielt offentlige tilskudd. Videre viser rapporten at kommunene har fått en mer sentral rolle som tilretteleggere for frivillig sektor, og at tilskudd står sentralt også her. Samtidig innebærer det potensielt også at kommunene får større styringsambisjoner overfor frivilligheten.

På dette lanseringsseminaret presenterer vi hovedfunnene fra de to rapportene, før vi løfter blikket og diskuterer frivillighetens forutsetninger og fremtid. Søkelyset rettes mot både myndighetenes rolle, endringer i organisasjonslivet og mot utviklingstrendene.

Vi spør:

  • Hva trengs for å videreføre og styrke den norske tradisjonen for frivillighet?
  • Svekkes båndene mellom den nasjonale og den lokale frivilligheten?
  • Hvordan er forholdet mellom det offentlige og frivilligheten i et levende sivilsamfunn?
  • Hvilken rolle spiller kommunenes frivillighets- og tilskuddspolitikk?

Du får høre:

  • Karl Henrik Sivesind: Organisasjonslandskap i endring – fra ideologisk samfunnsendring til individuell utfoldelse?
  • Daniel Arnesen: Finansiering av frivillighet: Frivillig sektors økonomi og lokallagenes rammevilkår
  • Kommentarer fra Stian Slotterøy Johnsen, generalsekretær i Frivillighet Norge og Martin Ulvestad Østerdal, fagsjef for frivillighet i Hovedorganisasjonen Virke.

Arrangementet er gratis og åpent for alle. Enkel frokost serveres fra 8.30. Påmeldingsfrist: 3. februar.

Påmelding: 

Publisert 19. des. 2019 13:41 - Sist endret 31. jan. 2020 09:19