Digital lansering: Frivillighet i Oslo

Ny rapport kartlegger status, muligheter og utfordringer for frivilligheten i hovedstaden.

Illustrasjon med frivillige

Klikk her for å se webinaret direkte

En sterk, levende og uavhengig frivillig sektor er viktig for et godt bysamfunn. Hvordan står det til med frivilligheten i Oslo?

Rapporten «Frivillighet i storbyen: Kommune og frivillig sektor i Oslo» er skrevet på oppdrag for Oslo kommune. Den presenterer nøkkeltall om frivillig sektor i Oslo, og undersøker hvilke erfaringer frivilligheten har med kommunens oppfølging av frivillighetsmeldingen fra 2016. I tillegg til skisseres fremtidige kunnskapsbehov om frivillig sektor i hovedstaden.

Rapporten viser at Oslo har en voksende, rik og mangfoldig frivillig sektor. En økende andel av innbyggerne utfører frivillig, ubetalt arbeid, og omfanget av frivillig arbeid har også økt over tid. Mye aktiviteten skjer innen kultur og fritid, men det er også vekst på andre området, spesielt innen bolig- og nærmiljø. Samarbeid mellom kommunen og frivilligheten i Oslo fungerer på mange måter godt, men det er også utfordringer, blant annet knyttet til samordning, tilgang på lokaler og rom for nyskapning.

På dette digitale lanseringsseminaret presenterer forsker Daniel Arnesen hovedfunnene fra rapporten, og møter byråd Omar Samy Gamal og representanter fra friviligheten i Oslo.

Klikk her for å se webinaret direkte

Program:

- Innledning, ved byråd for kultur, idrett og frivillighet Omar Samy Gamal (SV)

- Presentasjon av hovedfunnene i rapporten, ved forsker Daniel Arnesen

- Kommentarer fra Victoria Opheim Galåen (UngOrg), Pia Jarmyr (Oslo Røde Kors) og Aziz Ur Rehman (tidligere leder for Rådet for innvandrerorganisasjoner)

Emneord: Frivillighet
Publisert 25. aug. 2020 09:42 - Sist endret 1. sep. 2020 14:51