Digitalisering og medienes samfunnsrolle

Medienes samfunnsrolle er like viktig i dag som tidligere, men rammene for både mediebruk og mediebransjen er endret på grunnleggende måter. Hvilken betydning de har for publikum, mediebransjen og den politiske styringen av mediene?

I forskningsprosjektet Disruptive Change and New Media Policies: A Field Approach har en tverrfaglig gruppe av forskere jobbet med å analysere disse endringene, og hvilken betydning de har for publikum, mediebransjen og den politiske styringen av mediene. I tillegg skisseres noen grunnleggende behov som bør vektlegges i utformingen av en treffsikker mediepolitikk for den digitale, globale og fragmenterte offentligheten. I denne brosjyren presenterer vi sentrale funn og anbefalingene fra prosjektet.

Flak
Publisert 13. sep. 2021 13:37 - Sist endret 18. okt. 2021 15:26