Hovedfunnsgrafikk

Her finner du utvalgte forskningsfunn i form av enkle og illustrerende infografikk.

2022

Integreringsbarometeret 2022

Integreringsbarometeret 2022 tar temperaturen på holdninger til innvandring, integrering og mangfold. Vi har samlet noen hovedfunn fra rapporten. 

Infografikk med teksten "9 av 10 følger med på nyheter om flykninger fra Ukraina hver dag. 7 av 10 gjør det flere ganger om dagen."

Ukraina-krisen: – Folk har blitt mer positive til flyktninger og innvandring

En ny undersøkelse fra Institutt for samfunnsforskning gjennomført i uke tolv, viser en markant økning i andelen som mener at Norge bør ta imot flere flyktninger.

2021

Forside brosjyre Disc

Digitalisering og medienes samfunnsrolle

Medienes samfunnsrolle er like viktig i dag som tidligere, men rammene for både mediebruk og mediebransjen er endret på grunnleggende måter. Hvilken betydning de har for publikum, mediebransjen og den politiske styringen av mediene?

Hvem er velgerne

Hvem er velgerne?

Vi har destillert 60 år med valgundersøkelser ned til enkle grafer: Hvilke velgergrupper stemmer på de ulike partiene? Og i hvilke saker synes de at partiene har den beste politikken?

Illustrasjon ytringsfrihet

Hva mener befolkningen om ytringsfrihetens grenser?

Et klart flertall i befolkningen aksepterer offentlige ytringer som enkeltgrupper kan oppleve som krenkende. Andelen som svarer dette har imidlertid gått litt ned siden 2015.

Brosjyre: Hvem vil ta koronavaksinen?

Hvem vil ta koronavaksinen?

Personer som følger smittevernrådene og som har høy tillit til myndighetene sier i større grad enn andre at de vil vaksinere seg. Vaksineviljen er lav blant dem som tror på konspirasjonsteorier om vaksinen.

2020

Brosjyre: Etterlevelse av smittevernråd

Etterlevelse av smittevernråd

Siden smitteutbruddet i mars har en rekke anbefalinger kommet om hva vi bør gjøre for å unngå å spre koronaviruset. Følges fortsatt smittevernrådene i høst?

Brosjyre: Hva avgjør om folk følger koronarådene?

Tillit og bekymring: Hva avgjør om folk følger koronarådene?

Hvem er det som følger koronarådene? Om du føler bekymring for koronaviruset er viktigere enn om du har mye tillit til myndighetene og til andre personer.

Brosjyre: Eldre arbeidstakere med ny teknologi

Eldre arbeidstakere med ny teknologi

Eldre arbeidstakere mestrer digitale møter like godt som yngre arbeidstakere, og er stort sett like motivert for jobben som før koronakrisen.

Terror, frykt og tillit

Hovedfunn fra prosjektet Disruption, Social Capital and Resilience. A Longitudinal and Comparative Approach.

Integreringsbarometeret

Integreringsbarometeret er Norges største spørreundersøkelse om innvandring, integrering og mangfold.

Tidligere versjon: Integreringsbaromtereret 2018

ISF 70 år: Hvor er forskningen på vei?

Vi feirer 70 år med å be sju forskere gjøre opp status for de sju forskningstemaene våre: Hva har vi funnet ut, hvor står forskningen i dag og hva blir viktig i årene som kommer?

2019

  

Etterkommere av innvandrere i Norge

Denne brosjyren sammenfatter hovedfunnene fra prosjektet Pathways to Integration.

  

Velgere og valgkamp: Stortingsvalget 2017

Hva skjedde egentlig i Stortingsvalget 2017? Les om velgernes viktigste saker.

2018