Hovedfunnsgrafikk

Her finner du utvalgte forskningsfunn i form av enkle og illustrerende infografikk.

Se også hovedfunnsgrafikk fra våre to sentre: 

Hovedfunnsgrafikk fra CORE – Senter for likestillingsforskning

Hovedfunnsgrafikk fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor

2020

Terror, frykt og tillit

Hovedfunn fra prosjektet Disruption, Social Capital and Resilience. A Longitudinal and Comparative Approach.

Integreringsbarometeret

Integreringsbarometeret er Norges største spørreundersøkelse om innvandring, integrering og mangfold.

Tidligere versjon: Integreringsbaromtereret 2018

ISF 70 år: Hvor er forskningen på vei?

Vi feirer 70 år med å be sju forskere gjøre opp status for de sju forskningstemaene våre: Hva har vi funnet ut, hvor står forskningen i dag og hva blir viktig i årene som kommer?

2019

  

Etterkommere av innvandrere i Norge

Denne brosjyren sammenfatter hovedfunnene fra prosjektet Pathways to Integration.

  

Velgere og valgkamp: Stortingsvalget 2017

Hva skjedde egentlig i Stortingsvalget 2017? Les om velgernes viktigste saker.

2018