Hovedfunnsgrafikk

Her finner du utvalgte forskningsfunn i form av enkle og illustrerende infografikk.

2021

Brosjyre: Hvem vil ta koronavaksinen?

Hvem vil ta koronavaksinen?

Personer som følger smittevernrådene og som har høy tillit til myndighetene sier i større grad enn andre at de vil vaksinere seg. Vaksineviljen er lav blant dem som tror på konspirasjonsteorier om vaksinen.

2020

Brosjyre: Etterlevelse av smittevernråd

Etterlevelse av smittevernråd

Siden smitteutbruddet i mars har en rekke anbefalinger kommet om hva vi bør gjøre for å unngå å spre koronaviruset. Følges fortsatt smittevernrådene i høst?

Brosjyre: Eldre arbeidstakere med ny teknologi

Eldre arbeidstakere med ny teknologi

eldre arbeidstakere mestrer digitale møter like godt som yngre, og stort sett er like motivert for jobben som før koronakrisen.

Terror, frykt og tillit

Hovedfunn fra prosjektet Disruption, Social Capital and Resilience. A Longitudinal and Comparative Approach.

Integreringsbarometeret

Integreringsbarometeret er Norges største spørreundersøkelse om innvandring, integrering og mangfold.

Tidligere versjon: Integreringsbaromtereret 2018

ISF 70 år: Hvor er forskningen på vei?

Vi feirer 70 år med å be sju forskere gjøre opp status for de sju forskningstemaene våre: Hva har vi funnet ut, hvor står forskningen i dag og hva blir viktig i årene som kommer?

2019

  

Etterkommere av innvandrere i Norge

Denne brosjyren sammenfatter hovedfunnene fra prosjektet Pathways to Integration.

  

Velgere og valgkamp: Stortingsvalget 2017

Hva skjedde egentlig i Stortingsvalget 2017? Les om velgernes viktigste saker.

2018