English version of this page
Avsluttet prosjekt

Voluntary work in Norwegian long- term care

Prevalence, forms, interaction with professionals and potentials for the future
Prosjektperiode 2013- - 2016
Oppdragsgiver Høgskolen i Gjøvik
Prosjektnr. 413107

Det er mangelfull empirisk kunnskap om omfanget og sammensetningen av frivillighet innen pleie- og omsorgstjenesten i Norge. Prosjektet tar sikte på å bidra til å fylle dette kunnskapshullet. Prosjektet er et samarbeid mellom de fem regionale Sentre for omsorgsforskning i Norge, Institutt for samfunnsforskning og Ersta Sköndals Högskola i Stockholm. Institutt for samfunnsforsknings rolle er samarbeid om innsamling og analyse av nye data om frivillighet i pleie- og omsorgstjenesten i forbindelse med den planlagte Undersøkelse om frivillig innsats i 2014. Dette materialet vil gi grunnlag for å undersøke omfanget av slik frivillighet, hvordan denne aktiviteten varierer etter bakgrunnsfaktorer som kjønn, alder, utdanning, inntekt og geografisk område, og de viktigste motivene for å gjøre slikt frivillig arbeid.

Deltakere

Dag Wollebæk Ph.d. Forsker I 464 33 306 Send e-post
Publisert 24. mai 2013 14:41 - Sist endret 19. juni 2017 00:59