Avsluttet prosjekt

Virkninger av samarbeidet i arbeidslivet på tillit og konsensus

Prosjektperiode 2004 - 2004
Oppdragsgiver Arbeids- og administrasjonsdepartementet
Prosjektnr. 410.044

Det er et utstrakt samarbeid mellom partene i norsk arbeidsliv. Gjennom dette samarbeidet bringes lederne og representantene for de ulike arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene i nær kontakt med hverandre. I dette prosjektet tas det sikte på å undersøke hvordan denne kontakten preger de personene som deltar aktivt i de forskjellige samarbeidsordningene. Det vil bli blant annet bli undersøkt om de lederne som har hyppigst kontakt med representanter for ”motparten” er nærmere hverandre i ideologisk og politisk forstand enn ledere med mindre kontakt. I prosjektet vil det også bli studert om hyppige kontakter fører til større grad av gjensidig tillit mellom lederne for de ulike organisasjonene og institusjonene i arbeidslivet.

Deltakere

Trygve Gulbrandsen Dr. philos. Forsker I emeritus 906 56 882 Send e-post
Publisert 24. juni 2008 15:40 - Sist endret 19. juni 2017 01:00