English version of this page
Avsluttet prosjekt

Virkninger av arbeidet med tilbakekall av oppholdstillatelser

Prosjektperiode August 2018 - april 2019
Oppdragsgiver Utlendingsdirektoratet
Prosjektnr. 10337
Prosjektleder Jan-Paul Brekke

Prosjektbakgrunn

Tilbakekall og opphør av oppholdstillatelser og statsborgerskap har økt i omfang de siste årene. Utlendingsdirektoratets (UDI) tilbakekallspraksis antas å være en belastning for dem det gjelder og deres sosiale omgivelser. 

Prosjektformål

Formålet med dette prosjektet er å belyse virkningene av denne praksisen. Prosjektet er todelt. I den første delen undersøker vi hva som skjer med personene som mister tillatelsen sin, basert på analyser av UDIs registerdata. Den andre delen belyser hvordan UDIs tilbakekallspraksis oppleves av de som berøres. Vi vil intervjue både direkte berørte (mottakere av varsel eller vedtak om tilbakekall), indirekte berørte (familie og omgangskrets til indirekte berørte), samt representanter for innvandrergrupper som er særlig rammet. 

Organisering og framdrift

Institutt for samfunnsforskning leder prosjektet, og gjennomfører det i samarbeid med PRIO. Prosjektet er finansiert av Utlendingsdirektoratet, og vil resultere i en engelskspråklig ISF-rapport som publiseres i april 2019.

Deltakere

DeltakerGrad TelefonE-post
Jan-Paul Brekke Forskningsleder, Likestilling, integrering, migrasjon Dr. polit. 918 79 903 jan.p.brekke@samfunnsforskning.no
Marta Bivand Erdal (PRIO)
Simon Roland Birkvad
Emneord: Migrasjon
Publisert 5. nov. 2018 10:01 - Sist endret 10. jan. 2020 15:01