English version of this page
Pågående prosjekt

Verdien av ulønnet arbeid blant kvinner og menn - omsorg og husarbeid

Hva er den økonomiske verdien av kvinners og menns ulønnede omsorgs- og husarbeid, og hva er betydningen for nasjonaløkonomien?

Prosjektperiode September 2020 - februar 2022
Prosjektleder Heloísa Perista (CECIS)
Dame rister sengetøy

Foto: Volha Flaxeco/Unsplash

Om prosjektet

Prosjektet er utviklet av et forskerteam ved CESIS (Portugal) i samarbeid med CITE (Portugal) og Institutt for samfunnsforskning.

Prosjektet mottar finansiering fra EØS-midlene, gjennom programmet Work-life Balance and Gender Equality.

Et viktig formål med prosjektet er å utarbeide evidensbaserte politiske anbefalinger og forslag til konkrete tiltak, basert på en kjønnssensitiv, transformativ tilnærming som anbefaler å anerkjenne omsorg og omsorgsarbeid i lys av menneskerettighetene. 

Forskningsspørsmål

De viktigste forskningsspørsmålene i prosjektet er:

  • Hva er det nåværende og framtidige omfanget av ulønnet arbeid i Portugal? Hvem utfører dette nå og hvem vil utføre det i framtiden?
  • Hva er den økonomiske verdien av kvinners og menns ulønnende arbeid?
  • Hvilken betydning har det ulønnede omsorgsarbeidet for nasjonaløkonomien og for BNP?

Prosjektmål

Prosjektet har fire hovedmål:

  1. Å beregne omfanget av det ulønnede omsorgsarbeidet
  2. Å beregne den økonomiske verdien av kvinners og menns ulønnende arbeid – både hus- og omsorgsarbeid
  3. Å beregne betydningen av kvinners og menns ulønnende arbeid – både hus- og omsorgsarbeid – for nasjonaløkonomien og for BNP
  4. Å gi grunnlag for politiske anbefalinger

For mer informasjon om prosjektet, se CESISs prosjektbeskrivelse

Deltakere

DeltakerGrad TelefonE-post
Ragni Hege Kitterød Forsker I Dr. polit. 950 50 375 hege.kitterod@samfunnsforskning.no
Heloísa Perista, Forsker 1 (CESIS)
Pedro Perista, Forsker 1 (CESIS)
Maria do Céu da Cunha Rêgo, konsulent/samarbeidspartner (CITE)
María Ángeles Durán
Emneord: Likestilling
Publisert 6. jan. 2021 14:50 - Sist endret 7. jan. 2021 11:25