Avsluttet prosjekt

Veiledning i egenevaluering av helhetlig introduksjonsprogram for nyankomne flyktninger

Konsulentoppdrag
Prosjektperiode 2003 - 2005
Oppdragsgiver Oslo kommune/Bydel Alna
Prosjektnr. 415.008

Den eksterne veiledningen av bydelens egenevaluering har to formål: 1) Utforme design for internevaluering i dialog med prosjektledelsen og bistå gjennomføringen av evalueringen. Et delmål er å skriftliggjøre gode rutiner og arbeidsmetoder både for videreføring av prosjektet og for formidlingsformål. 2) Utarbeide metode og verktøy for egenevaluering som har overføringsverdi til andre kommuner.

Deltakere

Hilde Lidén Dr. polit. Forsker I 951 23 660 Send e-post
Publisert 24. juni 2008 15:39 - Sist endret 19. juni 2017 01:00