Pågående prosjekt

Om prosjektet

NB: Prosjektet stenger for nye deltakere fredag den 30. august.

I dette prosjektet ser vi årets valgkamp fra velgernes ståsted.

Det finnes mange undersøkelser som tar for seg hvordan valgkamp foregår, men få som lar velgerne selv komme til orde. I dette Valgdagbokprosjektet vil vi få fram velgernes opplevelser.

I Min Valgdagbok kan tilfeldig utvalgte velgere skrive om hva de synes om valgkampen frem mot lokalvalget den 9. september: tanker de gjør seg, hva de tviler på, nyheter de følger med på, eller hvilke politikere de synes klarer seg bra eller dårlig. Det er opp til dem selv å bestemme hva de vil skrive om. 

Prosjektperiode 2019 - 2024
Prosjektleder Signe Bock Segaard

Valgdagbokprosjektet er et forskningsprosjekt som gjennomføres av forskere ved Institutt for samfunnsforskning (ISF) i Oslo og Aalborg Universitet i Danmark. Statistisk sentralbyrå (SSB) bistår med rekruttering og innsamling av data.

Formålet med prosjektet er å undersøke hvordan velgere opplever og vurderer valgkampen frem mot lokalvalget den 9. september i år.

Det finnes mange valgkampsundersøkelser som kartlegger hvordan valgkampen foregår, men det finnes kun ganske få som lar velgerne selv komme til orde og tar utgangspunkt i velgernes egne beskrivelser og oppfatninger. Valgdagbokprosjektets hensikt er å forstå valgkampen på velgernes premisser.

Deltagerne bidrar ved å skrive en type valgdagbok – daglig eller når det passer – der de med egne ord skriver og reflekterer over valgkampen, slik de opplever den. Det er opp til en selv å bestemme hva man vil skrive om. Hva fanger deres oppmerksomhet og hva er de opptatt av?

  • Partier og politikeres atferd og meninger
  • Viktige emner i valgkampen
  • Mediers dekning av begivenheter i valgkampen
  • Egne politiske meninger
  • Hvilket parti du overveier å stemme på og hvorfor

For å skrive i Min Valgdagbok må de utvalgte velgerne først gi samtykke til å delta i forskningsprosjektet og at prosjektet kan behandle deres opplysninger. 

De utvalgte velgerne trekkes tilfeldig fra manntallet og mottar en skriftlig invitasjon til å delta i prosjektet. Halvparten av utvalget blir invitert til å bruke en app når de skal skrive innlegg i Min Valgdagbok, mens den andre halvparten blir invitert til å bruke webskjema. 

Alle som deltar i prosjektet vil også bli bedt om å svare på noen spørsmål om valgkampen og politikk.

Prosjektet planlegger å gjennomføre tilsvarende Valgdagbokprosjekt i forbindelse med stortingetsvalget i 2021 og det neste folketingsvalget i Danmark (senest 2023).

Valgdagbokprosjektet er en del av Stortingsvalgundersøkelsene ved ISF.

 

Publisert 25. feb. 2019 15:44 - Sist endret 29. aug. 2019 08:15