Valgdagbokprosjektet – Et norsk og dansk prosjekt

I Valgdagbokprosjektet ser vi på valgkamp fra velgernes ståsted. Det finnes mange undersøkelser som tar for seg hvordan valgkamp foregår, men få som lar velgerne selv komme til orde. I Valgdagbokprosjektet vil vi få fram velgernes opplevelser.

I Min Valgdagbok får velgere mulighet til å skrive hva de synes om valgkampen. Det gjøres i en app hvor de for eksempel kan beskrive hvilke tanker de gjør seg om politikerne, mediene, hvem de vil stemme på og hvilke saker som er viktig for dem. Det er opp til dem selv å bestemme hva de vil skrive om.

Prosjektet er tidligere blitt gjennomført ved det norske lokalvalget i 2019 og stortingsvalget i 2021. Danske velgere vil også få mulighet til å delta i prosjektet, idet det vil bli gjennomført i forbindelse med det kommende folketingsvalg som avholdes 1. november 2022. 

Det danske valgdagbogsprojektet – En undersøgelse af vælgeres opfattelse af folketingsvalgkamp i Danmark

Valgdagbogsprojektet er et forskningsprojekt, som gennemføres af forskere ved Institutt for samfunnsforskning (ISF) i Norge og Aalborg Universitet i Danmark. Her kan du læse mere om undersøgelsen af vælgeres opfattelse af den danske folketingsvalgkamp.

Prosjektperiode
2019 - 2024
Prosjektleder
Signe Bock Segaard
Status
Pågående

Kontakt