Valgdagbokprosjektet

Om prosjektet

I dette prosjektet ser vi årets valgkamp fra velgernes ståsted.

Det finnes mange undersøkelser som tar for seg hvordan valgkamp foregår, men få som lar velgerne selv komme til orde. I dette Valgdagbokprosjektet vil vi få fram velgernes opplevelser.

I Min Valgdagbok får tilfeldig utvalgte velgere mulighet til å skrive hva de synes om valgkampen frem mot stortingsvalget den 13. september 2021: tanker de gjør seg, hva de tviler på, nyheter de følger med på, eller hvilke politikere de synes klarer seg bra eller dårlig. Det er opp til dem selv å bestemme hva de vil skrive om.

Resultater

Her vil vi legge ut resultater fra prosjektet når de foreligger. Resultatene vil være anonyme.

Kontakt

Prosjektperiode
2019 - 2024
Prosjektleder
Signe Bock Segaard
Status
Pågående