Avsluttet prosjekt

Utviklinger på migrasjonsfeltet i EU og i Norge

Prosjektperiode 2010 - 2011
Oppdragsgiver Utenriksdepartementet
Prosjektnr. 415.127

De nærmeste årene intensiveres innsatsen for å skape en felles asyl- og migrasjonsplattform i EU.

Vi er opptatt av at det skapes og spres kunnskap om denne utviklingen i Norge. I år arrangeres den fjerde samlingen om europeisk migrasjonsutvikling på Instituttt for samfunnsforskning.

Fagkonferansene om europeisk og norsk utvikling på migrasjonsfeltet har vært meget populære og har blitt et samlingssted for forvaltning, NGOer og akademia. Årets heldagsseminar vil arrangeres i november og har følgende temaer:

- Migration Management in Norway and the EU - Seen from Brussels

- CEAS (Common European Asylum System) towards 2012

- Dublin III

- The Medierranean - Norway's Southern Border

Deltakere

Jan-Paul Brekke Dr. polit. Forskningsleder, Likestilling, integrering, migrasjon 918 79 903 Send e-post
Hilde Lidén Dr. polit. Forsker I 951 23 660 Send e-post
Publisert 7. feb. 2011 13:48 - Sist endret 19. juni 2017 00:59