English version of this page
Pågående prosjekt

Utvelgelsen av overføringsflyktninger

Sårbarhet og ‘integrerbarhet’ i åtte gjenbosettingsland.

Prosjektperiode 2020 - 2021
Oppdragsgiver Kunnskapsdepartementet
Prosjektnr. 10471
Prosjektleder Jan-Paul Brekke
Illustrasjon av flyktninger

Det er mange flyktninger i verden. Hvem av dem bør gjenbosettes som overføringsflyktninger?

I dette prosjektet ser vi på utvalgskriterier og praksis for gjenbosetting av overføringsflyktninger i Norge, Australia, Storbritannia, Canada, Frankrike, Tyskland, Sverige og Nederland. Basert på dybdeintervjuer og dokumentstudier i alle landene analyseres de ulike tilnærmingene til hvem som skal gjenbosettes.

Av særlig interesse er balansen mellom humanitære og integreringspolitiske hensyn. Vi ser også på utenrikspolitiske og grensekontroll-relaterte hensyn, samt den strategiske bruken av gjenbosetting.

Studien gjøres på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet og i samarbeid med forskere fra NORCE og PRIO.

Arrangement

Hvilke kriterier skal brukes for å velge ut FN-flyktninger for gjenbosetting?

Institutt for samfunnsforskning inviterer til lanseringswebinar 10. juni kl 9, for rapporten «Selection Criteria in Refugee Resettlement - Balancing vulnerability and future integration in eight resettlement countries».

Les mer om arrangementet.

Deltakere

DeltakerGrad TelefonE-post
Jan-Paul Brekke Forsker II Dr. polit. 918 79 903 jan.p.brekke@samfunnsforskning.no
Erlend Paasche Forsker II Ph.d. 474 01 216 erlend.paasche@samfunnsforskning.no
Astrid Espegren
Kristin B. Sandvik
Emneord: Migrasjon
Publisert 9. juni 2021 10:22 - Sist endret 9. juni 2021 10:32