English version of this page
Avsluttet prosjekt

Utstøting fra arbeidsmarkedet

Prosjektperiode 2007 - 2009
Oppdragsgiver Frischsenteret; Norges forskningsråd
Prosjektnr. 410.072

Dette prosjektet er en videreføring av en tidligere prosjekt ved frishsenteret "Mobilisering av arbeidstilbudet". Siktemålet med prosjektet er å analysere årsaker til utstøting og uttrekning fra det norske arbeidsmarkedet.

Deltakere

Inés Hardoy Dr. polit. Forsker I 472 45 113 Send e-post
Publisert 24. juni 2008 16:08 - Sist endret 19. juni 2017 01:00