English version of this page
Avsluttet prosjekt

Ungdomsgjenger: en kunnskapsstatus

Prosjektperiode 2008 - 2009
Oppdragsgiver Justis- og politidepartementet
Prosjektnr. 415.116

Prosjektet innebærer en litteraturgjennomgang som oppsummerer kunnskap om ungdoms rekruttering til og motivasjon for å delta i gjenger, og tiltak som forebygger at gjengmedlemmer blir alvorlig kriminelle. En drøfting av selve gjengbegrepet vil også være sentralt.

Deltakere

Hilde Lidén Dr. polit. Forsker I 951 23 660 Send e-post
Publisert 2. des. 2008 16:08 - Sist endret 19. juni 2017 00:59