Avsluttet prosjekt

Undersøkelse av tjenester av allmenn interesse i helse og sosial sektor innenfor EU

Prosjektperiode 2006 - 2007
Oppdragsgiver EU
Prosjektnr. 413.063

EU kommisjonen (DG Employment, Social Affairs and Equal Opportunities) har valgt et konsortium ledet av European Centre for Social Welfare policy and Research (Wien, Østerrike) for å undersøke tjenestene av allmenn interesse i helse og sosial sektor innenfor EU. ISF er en del av konsortium og har som oppgave å analysere moderniseringsproblemstillinger knyttet til disse tjenestene. Prosjektet har som formål å:

  • kartlegge situasjonen av tjenester av allmenn interesse innenfor EU;

  • sammenline moderniseringstrender og endringer samt offentlig politikkens rolle når det gjelder disse tjenestene;

  • vurdere hvordan EU lovgivning er applisert;

  • kartlegge initiativer knyttet til implementering og kontroll av EU kvalitetsstandarder;

  • analysere innovative praksiser i forbindelse med disse tjenestene.

Deltakere

Bernard Enjolras Ph.d. Forsker I, Leder Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor 976 89 237 Send e-post
Publisert 24. juni 2008 16:06 - Sist endret 19. juni 2017 01:00