Avsluttet prosjekt

Undersøkelse av lønnsgapet mellom kvinner og menn

Prosjektperiode 2005 - 2005
Oppdragsgiver Arbeids- og sosialdepartementet
Prosjektnr. 410.058

Dette prosjektet gir en oversikt over en del norske studier av lønnsforskjeller mellom kvinner og menn fra de senere årene. Vi begrenser oss i hovedsak til studier som er gjort i perioden 2000- 2005. I tillegg til å presentere foreliggende resultater inkluderer vi også noen resultater fra analyser av lønnsforskjeller mellom kvinner og menn for perioden 1997-2003, basert på grunnlagsdataene til Statistisk sentralbyrås Lønnstatistikk.

Deltakere

Erling Barth Dr. polit. Forsker I 930 91 410 Send e-post
Pål Schøne Dr. polit. Forskningsleder, Arbeid og velferd 986 22 125 Send e-post
Publisert 24. juni 2008 15:58 - Sist endret 19. juni 2017 00:58