English version of this page
Avsluttet prosjekt

Unaccompanied minors in Norway - Policies, practicies and statistics

Prosjektperiode April 2014 - Desember 2014
Oppdragsgiver Utlendingsdirektoratet (UDI)
Prosjektnr. 10073

Prosjektet utgjør det norske bidraget til EMNs komparative oppdaterte studie om enslige mindreårige i Europa. Studien gir en oppdatert oversikt over regelverk og praksis for enslige mindreårige asylsøkere, unge migranter som ikke melder seg som asylsøkere ved ankomst til Norge og mindreårige som er utsatt for menneskesmugling.  Den omfatter alle faser i migrasjonsprosessen, fra grensepassering til bosetting i Norge eller retur til hjemland/tredjeland.
 
 

Deltakere

Hilde Lidén Dr. polit. Forsker I 951 23 660 Send e-post
Publisert 24. feb. 2015 15:00 - Sist endret 19. juni 2017 00:59