English version of this page
Avsluttet prosjekt

Transnational informal child migration in Norway: Dilemmas in international and national regulations on family life and citizenship

Prosjektperiode 2006 - 2012
Oppdragsgiver Norges forskningsråd; Universitetet i Oslo
Prosjektnr. 415.026

Forskningsprosjektet Informal child migration in Europe (N-ICME), er en komparativ studie av uformelle omsorgsnettverk som benyttes i barnemigrasjon innen og til Europa. Statlige strategier og diskurser for å kontrollere denne formen for migrasjon vil bli drøftet, men hovedfokus vil være på hvordan barnemigrasjon aktiverer sosiale relasjoner og slektskap. De empiriske studiene hentes fra fem land i Vest- Europa, to i Øst-Europa, to i Afrika og ett i Latin-Amerika. Forskerne kommer fra fire forskningsinstitutter: Sosialantropologisk institutt, Universitetet i Oslo, PRIO, FAFO og ISF, med professor Elisabeth L’orange Fürst (SAI) som prosjektansvarlig. Delprosjektet ved ISF har tittelen Transnational informal child migration in Norway: Dilemmas in international and national regulations on family life and citizenship, og gjennomføres av Hilde Lidén. Hun skal se på hvordan myndighetene forholder seg til FNs barnekonvensjon i sin politikk overfor uformell barnemigrasjon. Hennes empiriske utgangspunkt er hvordan slektskaps- og familierelasjoner benyttes 1) av enslige mindreårige asylsøkere 2) i familiegjenforening der barn av slektninger inngår, og 3) barn og unge som sendes til foreldrenes hjemland for utdanning.

Deltakere

Hilde Lidén Dr. polit. Forsker I 951 23 660 Send e-post
Publisert 24. juni 2008 16:00 - Sist endret 19. juni 2017 00:58