Avsluttet prosjekt

TMR

Prosjektperiode 1999 - 2001
Oppdragsgiver EU
Prosjektnr. 414.031

Mapping the European Party Space Bemanning: Bernt Aardal/Stipendiat Henrik Oscarsson, Göteborgs Universitet/Frode Berglund

Prosjektet er en komparativ studie av velgernes persepsjoner av konflikt-trukturen i europeiske partisystemer, men trekker også inn land utenom Europa. Det viderefører en lang tradisjon innen statsvitenskapelig forskning som anvender romslige analyser til å beskrive og forklare velgeradferd og konkurranse mellom partier. Graden av ideologisk av stand mellom partier kartlegges ved hjelp av dimensjonsanalyser av velgernes partipreferanser. Det legges stor vekt på å oppnå god sammen liknbarhet mellom landene som studeres. Prosjektet inngår i det EU- finansierte TMR-prosjektet «Political Representation in Europe». I dette er det innarbeidet en utvekslingsordning for stipendiater mellom Göteborgs universitet og SF.

Deltakere

Bernt Aardal Dr. philos. Forsker I, bistilling 22 84 42 34 (UiO) 924 34 801 Send e-post
Publisert 24. juni 2008 15:18 - Sist endret 19. juni 2017 00:59